Natursp?rsm?l

Sn?forhold i p?sken

Det er mindre sn? enn vanlig i mange fjellomr?der p? ?stlandet. Skiglade p?sketurister b?r sette kursen vest- eller nordover for ? v?re sikret nok sn? i p?sken.
I Finnmark er det omtrent normale sn?forhold i kystn?re omr?der, men noe mer sn? p? vidda enn normalen. I Troms er det generelt litt mer sn? enn normalen opp til 1000 moh. Omkring Narvik er det langt mer sn? enn normalen, og ogs? flere andre steder i Nordland er det mer enn nok sn? ? boltre seg i, p? tross av sen p?ske. Gjennomsnittelig sn?mengde ved ca 500 moh er omlag 75 cm i Finnmark, og omkring 150 cm i Nordland og Troms.
I Tr?ndelag er gjennomsnittelig sn?dyp ved 500 moh ca 100-110 cm. Flere steder er dette mer enn normalen. Mest sn? finnes i indre og h?yereliggende omr?der, s?rlig i Nord-Tr?ndelag. En p?skeferie i for eksempel Sylane vil by p? over en meter sn?, noe som er litt mer enn normalen.
I M?re og Romsdal er det varierende sn?forhold, med mindre sn? enn normalen i nord, og mer sn? enn normalen i Romsdalen og i Sunnm?rsalpene. Ved 1000 moh er det i gjennomsnitt ca 2 meter sn?, men sn?en kan v?re v?t selv h?yt til fjells. For info om sn?skredfare i Romsdalen, se for?vrig www.snoskredvarsel.no
P? Vestlandet har denne vinteren v?rt sn?rik. Flere steder, s?rlig i Sogn og Fjordane, er det n? dobbelt s? mye sn? som normalen. ?stover mot vannskillet er det derimot mindre sn? enn normalen. Ved 1000-moh er gjennomsnittelig sn?dyp i Sogn og Fjordane og Hordaland 2,5 m, mens det i Rogaland er noe mindre sn? i denne h?yden. Sn?en er v?t h?yt til fjells, men i motsetning til p? ?stlandet, er det i det minste nok sn? p? vestsiden av fjellet!
I Agder-fylkene og s?r i Rogaland er det mindre sn? enn normalen. P? 500 moh er det i gjennomsnitt opp mot en meter sn? i Vest-Agder, og i overkant av en halvmeter i Aust-Agder. Som vanlig er det mest sn? i fjellet nord i Agder-fylkene, men sammenliknet med normalen er dette ned mot halvparten av hva det pleier ? v?re.
?stafjells har dette i utgangspunktet v?rt en vinter med lite sn?, og stor sn?smelting ukene f?r p?ske har forsterket situasjonen ytterligere. B?de i deler av Langfjella, i Jotunheimen og i Rondane kan denne p?sken bli en av aller mest sn?fattige siden 1971. Gjennomsnittelig sn?dyp er omkring en meter i Telemark og Oppland, mens det p? 1000 moh i Hedmark kun er ca 60 cm sn?. H?yt til fjells, mot vannskillet i vest og ikke minst i alpinbakkene er det likevel bra forhold, selv om sn?en er v?t og det er bare flekker i skogen.
Gjennom hele p?skeferien finner du oppdaterte sn?kart p? http://www.seNorge.no .
Husk ogs? skredfaren , f?lg med p? www.yr.no !
Kontakt:
NVEs d?gnbemannede flomvarslingstjeneste : 22 95 93 60/909 92 231
Sn?: Tuomo Saloranta 22 95 91 30 /Thomas Skaugen, 22 95 94 130000

Similar Posts