Klimasp?rsm?l

Sn?rapport – Sn?mengder i Norge per 17. februar

V?ren under temperaturnormalen

Temperatur for v?ren vil i hovedsak ligge under normalen.
Med unntak av fjellomr?dene i S?r-Norge og Finnmarkskysten viser sesongvarselet for de tre v?rm?nedene mars, april og mai at temperaturen skal ligge under normalen i hele Norge.
I store deler av landet indikerer varselet en middeltemperatur p? 0 – 0,5 °C under normalen.
I deler av Nord-Tr?ndelag og Nordland er den 0,5 – 1,0 °C under normalen.
Temperaturnormalen som vi sammenlikner med er gjennomsnittstemperatur i perioden 1961-1990. Denne perioden var noe kj?ligere enn de siste ti?rene har v?rt.

Ansl?tt temperaturavvik fra normalen i perioden mars 2010 til mai 2010. Det er viktig ? v?re oppmerksom p? at verdiene som vises p? kartet er midlet over tre m?neder. Alts? sier verdiene intet om den enkelte m?ned i perioden.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy