Klimasp?rsm?l

Sn?rapport – Sn?mengder i Norge pr 25. november 2009

Norge ?ker n?dhjelpen til Kenya, Somalia, Eritrea og Etiopia p? grunn av t?rkekatastrofen. Samtidig er det viktig ? styrke sikker tilgang til mat.
Over 20 millioner mennesker rammes av sult som f?lge av t?rkekatastrofen og konflikter i den folkerike regionen. Norge gir n? 40 millioner kroner i n?dhjelp til ofrene for t?rken.
– Jeg er sv?rt bekymret for den hardt rammede sivilbefolkningen. Situasjonen er akutt. Nesten halvparten av verdens matvarehjelp g?r i dag til Afrikas Horn. Samtidig m? vi legge vekt p? ? finne varige politiske l?sninger p? konfliktene i regionen, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Den norske st?tten er allerede fordelt med hovedvekt p? Verdens matvareprogram (WFP).
Det er ogs? n?dvendig ? styrke sikker tilgang til mat i regionen. I Somalia er sikkerhetssituasjonen for hjelpearbeidere s? alvorlig at den rammer distribusjonen av n?dhjelp. Kenya og Etiopia er land som er i stand til ? br?df? sin egen befolkning, men st?tte til kj?p av matvarer svekker den lokale matproduksjonen og befolkningens evne til ? hjelpe seg selv. Dette skaper nye kriser.
Norge er en av de st?rste giverne til Afrikas Horn. Den samlede norske st?tten til Kenya, Somalia, Eritrea og Etiopia i 2009 er p? omlag 270 millioner kroner.
Pressekontakt: Pressevakten for utviklingssaker, mobil 913 95 000.
0000

Similar Posts