Klimasp?rsm?l

Sn?rapport – Sn?mengder i Norge pr 9. desember 2009

Temperaturen for Norge som helhet liggerer n? klart h?yere enn hva den har gjort de siste 100 ?r. Hvor mye varmere det har blitt siden ?r 1900 kommer litt an p? hvordan en beregner gjennomsnittstemperaturen.
Du finner mer stoff om dette p?met.no’s sider om klimautvikling, eller du kan laste ned data fraeklima.met.no
– Tar man utgangspunkt i normaltemperaturen og setter perioden 1961 ? 1990 som referanse, finner man at 30- ?rsmiddelet for perioden 1979 ? 2008 ligger 0,56 °C over gjeldende temperaturnormal, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.
Kald normal
N? vil enkelte hevde, delvis med rette, at normalen viser til en kald periode. Med andre ord: Tar vi forrige normalperiode (1931 – 1960) blir ikke avviket s? stort.
Tendens: Varmere
Under finner du en tabell de 10 varmeste 30-?rsperiodene siden ?r 1900. Alle temperaturene er oppgitt relativt til normalperioden 1961 ? 1990.
Tabell; http://met.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1528
En graf over utviklingen finner du p? met.no’s klimasider: Hovedtendensen i temperaturutviklingen for Norge de siste dr?yt 100 ?r er at det har blitt varmere. Fra 1900 frem til cirka 1985 l? temperaturen jevnt n?r normalen, med en kortvarig varmere periode p? 30 tallet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Elreturs Milj   #Energiutnyttelse Andre   #Guro Kj   #Stig Ervik