Sn?rekord i Bergen!

Kong Vinter har ikke glemt at vi vil ha mer sn?. P?fyll av sn? over hele landet sist uke, og s?rlig i Troms, men der m? man v?re obs p? skredfaren!
Endelig vintersteming p? Svenningdalsvatna i Nordland, 9. februar 2010. Foto: Frode Randen/NVE
Datagrunnlag for sn?rapporten
Denne ukes sn?rapport er utarbeidet av Heidi Bache Stranden, Hydrologisk avdeling, seksjon for bre, is og sn?. NVE.
Sn?vurderingen er basert p? sn?kartet samt en sn?hydrologisk vurdering av forholdene. Sn?mengden er gitt i forhold til normal sn?mengde for aktuell dag i ?ret basert p? statistikk for perioden 1971-2000.
Les mer om sn?taksering eller sn?m?ling her.
www.nve.no/snorapport
Mange av kartene v?re viser sn? imm vannekvivalent. Det tilsvarer den mengden vann sn?en vil utgj?re n?r den smelter. Tommelfingerregelen et at 10 mm sn? m?lt i vannekvivalent tilsvarer 10 cm sn?dyp, men dersom det har v?rt mildt n?r nedb?ren kom, s? kan 10 mm sn? som vannekvivalent kun utgj?re halvparten i sn?dyp.
S?r for Dovre har det kun kommet mindre mengder sn? i l?pet av uken, kanskje omkring 5-10 cm nysn? i sum over uken. Midt-Norge, s?rlige deler av Nordland og Finnmark har f?tt mer sn?, 20 – 50cm i sum over uken. Mest sn? har det kommet i Troms og Ofoten med opp mot 75 cm i sum over uken. Det har v?rt litt sn?smelting i enkelte kyststr?k p? Vestlandet.
Det er fremdeles slik at det stort sett er mindre sn? enn normalen i Nord-Norge samt i fjellet p? Vestlandet. Enkelte steder “Vestafjells” kan det v?re ordentlig skrallt med skif?re. ?stafjells begynner sn?mengdene ? normalisere seg, mens det langs kysten av hele S?r-Norge fremdeles er noe mer sn? enn normalen. Fordelingen av sn?en er mye jevnere i ?r mellom ?stlandet og vestlandet enn i et normal?r (se figuren nedenfor). Det er likevel tidlig p? vinteren og mye kan skje f?r vinteren er over! Det er fremdeles h?p for sn?hungrige vestlendinger!

Det er stort sett “bl?swix-f?re” over hele landet.

Nordp? g?r n? sn?grensen ved havniv?. Blant annet i Troms? har de f?tt et realt lass med sn? den siste uke, men v?r obs og bruk hodet: Skredfaren er h?y! P? tross av mye sn? i l?pet av sist uke er det mindre sn? enn normalen overalt, bortsett p? Finnmarksvidda. Her er det tiln?rmet normale sn?mengder. NB! Sn?kartet viser at det er betydelig mer sn? enn normalen i indre Troms, men det er feil og vi jobber med ? rette det opp. Det er mindre sn? enn normalen ogs? her.

I Tr?ndelag ligger sn?grensen stort sett ved havniv?. Det er mindre sn? enn normalen sort sett overalt, med unntak av kystn?re str?k ved Trondheimsfjorden. Det er skif?re overalt og i Bymarka rapporteres det om flotte og vinterlige forhold.

P? Vestlandet ligger ogs? sn?grensen stort sett ved havniv?. Det er noe uvanlig i de mest kystn?re omr?dene. I ?r er det ogs? uvanlig jevn sn?fordeling: kystn?re omr?der har nesten like mye sn? som litt lenger inn i landet. Enkelte steder i fjellet, hvor det normalt er flott ? g? p? ski, er det n? s?pass lite sn? i forhold til normalen at skiturer kun er for spesielt interesserte. Vinteren er imidlertid ikke over, og det kan fremdeles komme mye mer sn? p? Vestlandet. Kryss fingrene for det!

I Agder g?r sn?grensen ved havniv?. Som p? Vestlandet er det mindre sn? enn normalen i fjellet, og noen steder kan det v?re vanskelig ? komme seg frem p? ski. I lavlandet er det fremdeles mer sn? enn normalen.

P? ?stlandet ligger sn?grensen ved havniv?. I Oslomarka og i lavereliggende omr?der i innlandet er det omtrent som normalen, noe mindre enn normalen enkelte steder. Langs kysten av Vestfold, ?stfold og Telemark er mer sn? enn normalen. Enkelte steder i fjellet er det fremdeles mer sn? enn normalen, men det begynner ? normalisere seg. Vi ?stlendinger skal likevel ikke klage, bare nyte det hvite gullet til Kong Vinter.
Se mer detaljert kart p? www.senorge.no og www.sn?kart.no, eller f?lg oss p? facebook og twitter.

Kjente feil og usikkerheter i sn?kartene:
I randsonen mellom sn? og barmark vil ofte sn?kartet v?re usikkert og sm? sn?mengder kan gi store utslag spesielt for “%-av normalen”-kartet. Kartet kan derfor variere mye innenfor sm? avstander. Generelt vil sn?kartet i grensentraktene v?re beheftet med usikkerhet som i hovedsak skyldes at metoden som anvendes for ? generere nedb?r- og temperaturverdier over hele landet kan gj?re feil i omr?der hvor det er f? m?linger. I indre Troms og innerst iSognefjorden overestimerer sn?kartet sn?mengdene. Dette er en kjent feil og vi jobber med ? l?se problemet. ?st p? ?stlandet overestimeres ogs? sn?mengden.0000

Authors

Related posts

Top