S?ker om leteboring i Norskehavet

Enova, Riksantikvaren og Sintef Byggforsk vil g? sammen om ? gi eiere av eldre bygninger bedre informasjon om hvordan eierne kan oppn? energibesparelse i eldre bygninger uten ? ?delegge boligenes fasader.
Riksantikvarens oppgave er ? forvalte Kulturminneloven, hvis form?lsparagraf blant annet legger vekt p? kulturminnevern som ledd i en helhetlig milj?- og ressursforvaltning.
Enova har som m?lsetning ? bidra til en milj?vennlig energibruk og energiomlegging i Norge, og oppfordrer boligeiere til ? skifte til lavenergivinduer for ? redusere energibruken.
Siden Riksantikvaren har kunnskap om bygningsbevaring og eldre byggeteknologi, mens Enova arbeider med energibruk og moderne byggeteknologi, vil Enova og Riksantikvaren n? samarbeide for ? finne gode l?sninger for energisparing i eldre bygninger, og ? spre informasjon om dette.
P? bakgrunn av dette vurderer de ? gi Sintef Byggforsk i oppdrag ? dokumentere varmetap gjennom eldre vinduer og effekten av sk?nsomme metoder for ? forbedre dem. Et slikt prosjekt kan ogs? omfatte andre tekniske l?sninger som er energiforbedrende tiltak i eldre bygninger.
Enova har g?ende en landsomfattende kampanje hvor eiere av boliger bygget p? 1960, 1970 og 1980- tallet stimuleres til b?de ? etterisolere og skifte ut eldre vinduer.
-Vi registrerer at Riksantikvaren er opptatt av ? beholde fasadeuttrykkene i eldre bygg, mens Enova har fokus p? energieffektiviserende tiltak. Siden mer enn en tredel av alle norske boliger er bygget f?r 1960, ?nsker Enova ogs? ? kunne gi gode r?d om hvordan man best mulig kan spare energi i eldre bygninger, uten at det g?r p? bekostning av kulturminneverdier. Analyser og studier foretatt av Sintef Byggforsk vil kunne gi oss n?dvendig dokumentasjon og l?sninger til energieffektiviserende forbedringer for vinduer i eldre bygg, det sier seniorr?dgiver Roar Hugnes i Enova.
Seksjonssjef Harald Ibenholt ved Konserveringsseksjonen ved Riksantikvarens kontor har hovedfokus p? bygninger som er reist f?r 1960, men er ogs? opptatt av nyere bygninger.
-Riksantikvaren forst?r at Enovas mandat er ? bidra til milj?vennlig energibruk, men mener at ensidig fokus p? vindusutskifting er uheldig. Riksantikvaren mener at eldre vinduer lett kan oppgraderes til en akseptabel isolasjonsverdi, og sett i sammenheng med sv?rt lang levetid og liten milj?p?virkning ved produksjon er dette utvilsomt et milj?vennlig alternativ.
I stedet for ? ha motst?ende interesser n?r det gjelder vern og energieffektivisering, vurderer vi n? ? igangsette et prosjekt sammen med Enova, som kan gi eiere av eldre bygg et alternativ til utskifting av vinduer, sier Harald Ibenholt hos Riksantikvaren.
Forsker Heidi Arnesen i avdelingen for Byggematerialer og konstruksjoner ved Sintef Byggforsk skal utarbeide forslag til prosjektet.
– Hensikten er ? se om vi kan finne gode nok varmetekniske l?sninger som gj?r at eiere av eldre bygg av spesiell karakter kan foreta energiforbedrende tiltak p? de opprinnelige vinduene, i stedet for utskifting, sier forsker Heidi Arnesen ved Sintef Byggforsk.
For ytterligere kommentarer:
Seniorr?dgiver Roar Hugnes i Enova ? telefon 930 83442.
Seksjonssjef Harald Ibenholt, Riksantikvaren ? telefon 982 027710000

Authors

Related posts

Top