Milj?politikk

Solheim bes?ker klimapark i Jotunheimen

Er du p? boligjakt? Du kan spare et femsifret bel?p i ?ret ved ? ta hensyn til flere forhold rundt energibruken f?r du kj?per.
Den mest energieffektive eneboligen med energikarakter A og passivhusstandard, har en ?rlig energibruk p? under 79 kWh per kvadratmeter, mens en typisk bolig fra 1970 kan ligge p? mer enn 300 kWh. Er boligen 150 kvadratmeter og man beregner en str?mpris p? én krone per kWh, gir det ?rlige energiutgifter p? 11.850 kroner kontra 45.000 kroner, forklarer seniorr?dgiver Roar Hugnes i Enova.
Det er derfor god grunn til ? sjekke energibruken i en bolig f?r du kj?per.
1) Sjekk energiattesten
Siden 1. juli i ?r har det v?rt et krav om at alle boliger som skal selges eller leies ut skal ha en energiattest og et energimerke som inneholder en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren viser hvor energieffektiv boligen er. Oppvarmingskarakteren viser hvor stor del av oppvarmingen som kan dekkes med andre energib?rere enn elektrisitet, olje og gass til oppvarming og varmtvann.
Som kj?per b?r du sp?rre etter boligens energiattest og vurdere hvordan boligens energitilstand p?virker l?pende utgifter. Sjekk ogs? hvor mye energi som faktisk er brukt siste ?r, dersom det ikke er oppgitt i energiattesten.
I tillegg til selve energimerket f?lger det med en tiltaksliste som gir deg informasjon om aktuelle investeringer som vil forbedre boligens energistandard.

2) Varmesystemet
Finnes det alternative oppvarmingskilder eller er boligen ensidig avhengig av str?m til oppvarming? Str?m er gjerne dyrest n?r det er kaldt, og da kan det v?re fint ? ha alternative m?ter ? varme boligen p?. Ved, trepellets eller varmepumpe er milj?vennlige alternativer og reduserer fyringsutgiftene.
Vannb?ren varme er et godt utgangspunkt for ? kunne utnytte andre energikilder enn str?m til oppvarming. I tillegg gir et vannb?rent gulvvarmesystem et sunt og godt inneklima uten st?vforbrenning, med full m?bleringsfrihet, osv. Er systemet basert p? oljefyring, kan man bytte og supplere med milj?vennlige varmekilder som ogs? reduserer energikostnadene, som for eksempel pellets, varmepumpe og solfanger.

3) Luftlekkasjer
Norske boliger lekker for grovt beregnet 3,7 milliarder kroner i str?mutgifter hvert ?r. En tetthetskontroll kan avsl?re om huset har store luftlekkasjer. Store lekkasjer betyr st?rre str?mregning og er en belastning for b?de husholdningens ?konomi og inneklimaet. Nye boliger kan ha utf?rt tetthetskontroll, s? sp?r etter denne.

4) Isolasjon
Hva er isolasjonsstandarden i gulv, vegg, vindu og tak? Oppvarming kan st? for 60 prosent eller mer av energiutgiftene. Godt isolerte hus trenger mindre oppvarming og dagens forskrifter tilsier cirka 30 cm isolasjonstykkelse i gulv/tak og 25 i vegg.
Bygge?ret kan si noen om isolasjonsgraden hvis boligen ikke er oppgradert med ny isolasjon og vindsperre. Finnes det ikke dokumentasjon p? hva eller om noe er gjort, kan man sjekke standarden fra bygge?ret.

5) Vinduer
Vinduene kan st? for 40 prosent av varmetapet via ytterflatene i en bolig. Sjekk om vinduene er skiftet ut nylig og om jobben er gjort forskriftsmessig. Sjekk ogs? at det ikke er luftlekkasjer rundt vinduene og be om faktura p? jobben. Er det er behov for utskifting, b?r man velge 3-lags lavenergivinduer merket ?Enova Anbefaler? som er godkjente i merkeordningen. Se www.enovaanbefaler.no

6) Ventilasjon
Er det mulig ? installere balansert ventilasjon med en god varmegjenvinner? I et godt isolert hus er det viktig at luften byttes ut ofte uten at varmen trekkes ut. I f?lge forskriftene vil det si 12 ganger i d?gnet.

7) Varmestyring
Er oppvarmingssystemet utstyrt med termostater med dag- og nattsenking? Det er ingen grunn til at boligen skal holde en jevn temperatur gjennom hele d?gnet. Et godt styringssystem senker temperaturen n?r folk sover og n?r boligen ellers ikke er i bruk, for eksempel p? dagtid n?r man er p? jobb eller skole. Det reduserer behovet for oppvarming med 15 ? 20 prosent, og gir sparte energiutgifter.

8) Fyringsutgifter
Hva er det ?rlige str?mforbruket til boligen? Husk ? f? med forbruk av ved, olje eller andre energikilder i tillegg. Sammenlign med andre tilsvarende boliger – se www.enova.no. Er forbruket sv?rt h?yt f?r du samtidig en indikasjon p? d?rlig isolasjon og luftlekkasjer. En enebolig med lavenergistandard kan ligge p? cirka 100 kWh per kvadratmeter i ?rlig energibruk. Er boligen fra 1970 i originalstand kan forbruket ligge p? 300 kWh per kvadratmeter eller mer.

9) Vedfyring
Ved er en milj?vennlig oppvarmingskilde og en sikkerhet ved str?mbrudd. Vedprisen er forholdsvis stabil og gir deg forutsigbare fyringsutgifter. Vedovner gir nok varmeeffekt ogs? i de kaldeste periodene n?r str?mprisen er h?yest. Men sjekk n?r ovnen eller peisinnsatsen er kj?pt og om den har en milj?deklarasjon. De beste rentbrennende ovnene har en virkningsgrad p? rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ligge p? bare 50 prosent. Er det en ?pen peis i huset har man normalt mulighet til ? montere en peisinnsats.

10) Varmtvannsbereder
Er den stor nok for hele familien? Er berederen av eldre dato? Nyere beredere er bedre varmeisolert og har da et mindre varmetap. Du kan trygt redusere temperaturen p? vannet i varmtvannsberederen til 65 °C og spare str?m p? det, men ikke lavere p? grunn av risikoen for legionellabakterier.

FAKTA
Kontakt Enova Svarer for gratis r?d om termografering, etterisolering og andre tiltak som kan redusere energibruken i boligen, tel. 800 49 003 eller p? e-post: [email protected]
Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for ? fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. M?let er at det skal bli enklere for husholdninger, n?ringsliv og offentlige virksomheter ? velge enkle, energieffektive og klimavennlige l?sninger. For mer informasjon og gratis r?d om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer p? tlf. 800 49 0030000

Similar Posts