Natursp?rsm?l

Solheim p? befaring etter grunnst?ting i Ytre Hvaler nasjonalpark

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim er bekymret over grunnst?tingen i Ytre Hvaler nasjonalpark. Sammen med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen skal han i dag befare ulykkesstedet for ? bli orientert av aksjonsledelsen.
? Dersom oljen treffer land, vil det kunne f? store negative konsekvenser for sj?fugl og naturverdier i nasjonalparken. Men oljeberedskapen er p? plass og forholdene for opprydding er gode med fint v?r og lite sj?gang, sier Erik Solheim.
Containerskipet ?Godafoss? grunnst?tte ca. klokken 20.00, torsdag 17. februar p? Kvernskj?r mellom Asmal?y og Kirk?y utenfor Hvaler. Den har trolig rundt 800 tonn tungolje om bord. Lekkasjene er i to tanker midtskips, med 250 tonn olje i hver.
Ytre Hvaler nasjonalpark omfatter ca. 354 kvadratkilometer av kystlandskapet og havbunnen i Hvaler og Fredrikstad kommuner.
Hvaler?yene og sj?omr?dene er sv?rt viktige for det biologiske mangfoldet. Sammen med den tilgrensende svenske nasjonalparken Kosterhavet nationalpark er det sikret et stort sammenhengende omr?de for ? ta vare p? et unikt mangfold av marine naturtyper b?de p? grunt og dypt vann.
Artsrikdommmen er stor p? bl?tbunnsomr?der og hardbunnsomr?der, fra grunne b?lgeutsatte omr?der ved Heia til dyp p? over 400 meter mellom S?ster og Torbj?rnskj?r. Det er flere korallrev i omr?det. Det mer enn 1200 meter lange korallrevet som er registrert ved Tisler, skal v?re et av verdens st?rste innaskj?rs korallrev som man kjenner til. Forekomstene av koraller med fauna og andre sjeldne dyrearter gj?r omr?det unikt i internasjonal sammenheng.
Nasjonalparken er et av de viktigste omr?dene for friluftsliv i Oslofjorden. Store arealer er sikret som friluftsomr?der av Oslofjordens Friluftsr?d. Omr?det er attraktivt for b?t- og fotturer, soling og bading. Nasjonalparken er ogs? et attraktivt turm?l for de mange hytteeierne i Hvaler og Fredrikstad kommuner.
Bilder fra Ytre Hvaler nasjonalpark til bruk for presse
Alle bilder, med unntak av undervannsbildene, skal krediteres Fylkesmannen i ?stfold. Undervannsbildene skal krediteres Lundälv/Lisbeth Jonsson.
Last ned bilder fra Picasa Nettalbum
Mer om grunnst?tingen:
Direktoratet for naturforvaltning
Kystverket

Landfasten, Ytre Hvaler nasjonalpark. Foto: Fylkesmannen i ?stfold.0000

Similar Posts