Vann

Solheim til S?r-Afrika

kombinert med en tilsvarende oppf?lging for store utslippsland som USA og Kina. Kyotoprotokollen dekker ikke en stor nok del av verdens utslipp til ? sikre m?let om ? begrense den globale oppvarmingen til to grader.
Under Klimakonvensjonen har langt flere land

Similar Posts