Natursp?rsm?l

S?rlandsbedrift reduserte milj?utslipp ved ? rydde i papirskuffen

Bedre kontroll med utskriftsprosesser gir store resultater p? bunnlinja og for milj?et.
Finanskrisen har f?rt til at flere selskaper har m?ttet kartlegge alle sine administrative prosesser for ? effektivisere driften og redusere kostnader. En av prosessene som har v?rt oversett i mange ?r har v?rt innkj?p og drifting av utskriftsfl?ter. N? inng?r stadig flere selskaper en kontraktstjeneste p? levering og drifting med HP for ? redusere kostnader og spare milj?et.
? Spanias st?rste energiselskap, Endesa, inngikk en kontrakt med oss p? leveranse av 4000 printere, scannere og faxmaskiner til 280 kontorer i 2008. Det skulle seg vise seg ? gi store positive konsekvenser. B?de for selskapet og milj?et. I Spania reduserte Endesa sitt milj?utslipp med 1.3 millioner tonn. Men ogs? mindre akt?rer vil ha store fordeler med ? effektivisere utskriftsprosessene. I Arendal kuttet teknologiselskapet Kitron sitt ?rlige papirforbruk med hele 1,5 tonn. Milj?utslipp er et globalt problem, og derfor tilbyr vi universelle l?sninger som vil fungere over alt, sier Bente R?nning i HP Norge.
Hele 2700 selskaper verden over har inng?tt en s?kalt Managed Print Service avtale med HP, hvor samtlige har redusert b?de milj?utslipp og utskriftskostnader med ca. 30%. Avtalen inneb?rer en utskriftstrategi, leveranse av skrivere, drifting og service av bedriftenes utskriftsfl?ter..
? Avtalen med Endesa bidro til ? kutte b?de milj?utslipp og redusere enorme kostnader. Papirforbruket ble kraftig kuttet med imponerende 36%, noe som utgj?r 132,324 kg papir hvert ?r. Samtidig f?rte reduksjonen av 526 skrivere til nedgang i energiforbruket p? 19.4 %. Og totalt har selskapet hatt en kostnadsreduksjon p? hele 42%, alt takket v?re bedre oversikt og kontroll over utskriftsfl?ten er beskjeden fra R?nning.
Gode resultater i Arendal
F? norske bedrifter er klare over hvor mye de kan bidra til ? redusere CO2-utslippet ved ? analysere utskriftsprosessene i bedriften. Etter at Kitron standardiserte skriverfl?ten har de redusert utskriftsmengden med totalt 320.000 ark. Dette har f?rt til et kutt i papirforbruket p? hele 1,5 tonn.
– I likhet med mange andre akt?rer mener vi det er viktig ? ta et milj?ansvar. Da vi valgte Managed Print Services fra HP, visste vi at det ville f?re til en betydelig forbedring. Men jeg m? innr?mme at et kutt p? drivgassutslippet p? 2,2 tonn og 42 prosent milj?besparelser totalt er overraskende h?ye tall, sier en forn?yd Haslund.
Stort potensiale i Norge
Norske virksomheter bruker i snitt 5000 kr pr ansatt pr ?r p? kopi- og utskrift, if?lge Kopinor. HPs beregninger viser at det ligger et stort og uforl?st potensial for kostnadsreduksjon og milj?besparelser for de fleste norske bedrifter.
– V?re analyser og erfaringer viser at alle v?re kunder innen Managed Print Services har oppn?dd meget gode resultater ved ? optimalisere utskriftsmilj?et. Gjennomsnittlige kostnadsbesparelser er 30 prosent for b?de private og offentlige virksomheter. Med en MPS-avtale fra HP f?r kunden kontroll p? kostnadene p? tvers av utskrift, kopi og rekvisita, samt aktiv forvaltning og st?rre fleksibilitet. I tillegg kommer de enorme milj?besparelsene, sier Bente R?nning som leder HP´s Managed Print Services i Norge.
?yvind Haslund i Kitron mener avtalen med HP har gjort hverdagen som IT-sjef lettere.
– Tidligere hadde vi mange leverand?rer ? forholde oss til. N? er det kun ett feilmeldingssted som s?rger for at alt fungerer som det skal, sier IT-sjefen.
For mer informasjon om HP?s Managed Print Services se: hp.com om MPS og/eller ta kontakt med Bente R?nning.
Kontaktinformasjon:
[email protected]
Mobil: 945 20 224
Om Kitron:
Kitron er et av Skandinavias ledende konsern innen utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikk til markedssegmentene Data/Telecom, Forsvar, Energi, Industri, Medisinsk utstyr og Marine. Det ble etablert i 1966 i Kilsund, og har hovedkontor i Asker. Konsernet er representert i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland samt Kina.
Kitron hadde en omsetning p? ca 1.7 milliarder og ca 1100 ansatte i 2009.
Mer informasjon om Kitron finnes her: http://www.kitron.com

About HP
HP creates new possibilities for technology to have a meaningful impact on people, businesses, governments and society. The world?s largest technology company, HP brings together a portfolio that spans printing, personal computing, software, services and IT infrastructure at the convergence of the cloud and connectivity, creating seamless, secure, context-aware experiences for a connected world. More information about HP (NYSE: HPQ) is available athttp://www.hp.com .0000

Similar Posts