Energisp?rsm?l

Spesialst?l er smart st?l!

som i ?r har sunket med ni prosent i Europa? vi m? bli innovative og se nye bruksmuligheter for st?let. Muligheten ligger i at spesialst?l gir store milj?messige og ?konomiske nytteaspekter for kunden. Hos Ruukki har man gjennom hele 2012 arbeidet strategisk med ? fokusere p? spesialst?let. Hensikten er ? rendyrke Ruukkis fokus p? spesialst?l og utvikle den stilling Ruukki innehar som et av verdens mest b?rekraftige st?lselskap i henhold til Dow Jones Sustainability Index.
Det er st?lets

Similar Posts