Milj?politikk

Statnett f?r dispensasjon for reservekraftverk

I statsr?d i dag ble det vedtatt ? gi Statnett dispensasjon fra vilk?rene i anleggskonsesjonene for bruk av de mobile gassfyrte reservekraftverk p? Tjeldbergodden og i Nyhamna. Samtidig ble utslippstillatelsene midlertidig endret. Begge vedtak er gjeldende for perioden uke 1-20 i 2011.
– Det at reservekraftverkene n? ogs? kan brukes ved driftforstyrrelser og i vanskelige driftsituasjoner gj?r at vi reduserer sannsynligheten for utkobling av forbruk. Dette er et viktig tiltak for forsyningssikkerheten i omr?det, sier Terje Riis-Johansen.
Midt-Norge er n? i en stram kraftsituasjon, og situasjonen kan forverres utover vinteren. Ogs? driften av kraftsystemet kan da bli vanskelig. Reservekraftverkene kan med denne dispensasjonen redusere alvorlige konsekvenser for kraftforsyningen i landsdelen ved for eksempel store ledningsutfall eller alvorlig effektmangel.
Statnett s?kte om dispensasjon fra konsesjonsvilk?rene for oppstart av reservekraftverkene i perioden uke 1 til 20, hver vinter frem til linjen ?rskog ? Sogndal er idriftsatt. S?knad om dispensasjon for 2012 og frem til ledningen er idriftsatt vil bli behandlet senere.0000

Similar Posts