Statoil og Siemens inng?r teknologisamarbeid

Statoil og Siemens inng?r en samarbeidsavtale om teknologiutvikling, og vil i f?rste omgang samarbeide om vindkraft, undervannsteknologi, elektroteknologi og energieffektivisering.
Et samarbeid mellom selskapene gir de beste forutsetninger for utvikling av fremtidig, banebrytende teknologi. Med utfyllende kompetanse p? brukerbehov og teknologiske muligheter er ambisjonen ? utvikle teknologiske l?sninger som bidrar til ? utvinne mer effektiv og milj?vennlig produksjon.
Strategisk fokus
Siemens er en leverand?r for Statoil p? en rekke omr?der som spenner fra automasjonsteknologi til offshore vindparker. Selskapene har allerede prosjekter hvor de samarbeider om teknologiutvikling, men partene ?nsker n? ? satse ytterligere p? et slikt samarbeid gjennom en strukturert ramme for utviklingen. Samarbeidsavtalen omfatter teknologisk forskning og utvikling, og sikrer strategisk fokus hos begge partner, samt enklere oppstart av nye prosjekter.
– V?r ambisjon er ? lede teknologiutviklingen innen energisektoren, og da er det av avgj?rende betydning ? ha et strategisk, langsiktig samarbeid med en av de aller viktigste akt?rene i denne bransjen, sier Nils Klippenberg, strategidirekt?r og globalt kundeansvarlig i Siemens.
Store fremtidsmuligheter
Teknologisamarbeidet starter opp innen omr?dene vindkraft, undervannsteknologi, elektrisk teknologi og energieffektivisering fordi det ligger store fremtidsmuligheter innen disse omr?dene.
Verdens f?rste flytende havvindm?lle, Hywind, er et eksempel p? et samarbeidsprosjekt mellom blant andre Statoil og Siemens som har vakt stor internasjonaloppmerksomhet, b?de for de teknologiske l?sningene og for evnen til ? realisere nytenkende ideer.
Statoil har tilsvarende strategisk teknologisamarbeid med noen f? andre leverand?rer.
Sterkt forskningsmilj?
Statoil bruker ?rlig 2,2 milliarder kroner p? forskning. Om lag halvparten av midlene brukes eksternt. Siemens har verdens st?rste portef?lje innen milj?teknologi og bruker om lag 31,5 milliarder kroner, eller fem prosent av inntektene, p? forskning og utvikling. Halvparten av midlene g?r til energi og milj?.
Les mer p?:
www.siemens.no/presse
For mer informasjon, vennligst kontakt:Nils Klippenberg, strategidirekt?r og globalt kundeansvarlig i Siemens
Mobil: +47 415 03 806
Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt p? 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.0000

Authors

Related posts

Top