Vann

Statsbudsjettet: ? Petroleumsforskning er bortkastede penger

(Oslo, 6. oktober) Regjeringen varsler i statsbudsjettet at den vil utrede mulighetene for to nye forskningssentre ? ett knyttet til petroleumsvirksomhet i arktiske omr?der og ett for forskning p? ?kt utvinning.? ? ?ke satsingen p? fossilindustrien er ? ta for gitt at verdenssamfunnet mislykkes i ? l?se klimakrisen. Derfor er det bortkastede penger ? satse p? petroleumsforskning, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talsvinne for Milj?partiet De Gr?nne.Olje- og energiminister Ola Borten Moe sier i en pressemelding i dag at regjeringens aktive satsing p? kartlegging og ?pning av nye havomr?der for petroleumsvirksomhet i nord krever oppbygging og utvikling av ny kunnskap.
? Hva vi velger ? forske p? avgj?r hvilken fremtid vi kommer til ? f?. Skal vi l?se ressurs- og klimakrisene er vi n?dt til ? forske oss frem til et ressurseffektivt fornybarsamfunn, sier Marcussen.
At regjeringen ?nsker flere forskningssentre i forbindelse med petroleumsvirksomhet er symptomatisk for regjeringens manglende evne til ? ta klima p? alvor, mener De Gr?nne.
? Regjeringen tviholder p? oljealderen, men spillereglene er i ferd med ? endre seg. N?r store nasjoner som Tyskland og Kina satser storstilt p? fornybar energi, sier det seg selv at vi er i ferd med ? spille oss ut p? sidelinjen. Det er her vi finner fremtidens arbeidsplasser. Dette fremst?r som s?rdeles uklokt og lite visjon?rt, sier Marcussen.
###
Kontakt:
Hanna E. Marcussen
Nasjonal talskvinne, Milj?partiet De Gr?nne
[email protected]
905 71 8470000

Similar Posts