Natur

Statsbudsjettet rammer fornybarinvesteringer

Den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett kan bremse investeringer i fornybar energi og dermed svekke en viktig del av fastlandsindustrien. Dette er stikk i strid med intensjonene i vekstpakken regjeringen la frem i v?r.
? For f?rste gang i historien viser offentlige prognoser at investeringene i kraftforsyningen vil passere ?vrig industri. Vi st?r overfor store oppgaver i ?rene fremover. Derfor er det sv?rt uheldig at regjeringen velger ? svekke fornybarn?ringens rammebetingelser i forhold til annen fastlandsindustri, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
I forslag til statsbudsjett som ble fremlagt i dag, g?r regjeringen inn for ? ?ke grunnrenteskatten for vannkraft til 31 prosent. Dette inneb?rer at fornybarn?ringen ikke f?r nyte godt av reduksjonen i bedriftsskatten. Konsekvensen kan bli at en svekker investeringer i fornybar kraftproduksjon.
Energi Norge etterlyser ogs? en endring av friinntektsrenten i grunnrenteskatten. I dag betaler enkelte kraftverk mer i skatt enn de har i overskudd. Et eksempel er nybygde Kj?snesfjorden kraftverk i Sogn og Fjordane som i fjor betalte 455 prosent skatt av resultatet. Dagens regelverk skaper utrygghet for fremtidige investeringer i vannkraft.
Mer gunstig i Sverige
Energi Norge er skuffet over at regjeringen ikke har tatt inn forslaget om gr?nne avskrivninger for fornybarinvesteringer i sitt budsjettforslag, selv om startavskrivningen for vindkraft er ?kt. I dag gj?r ulike skattevilk?r at fornybarinvesteringer innenfor elsertifikatmarkedet havner i Sverige i stedet for Norge. Forskjellen kan f?re til at Norge taper investeringer for rundt 20 milliarder kroner til nabolandet ? som norske str?mkunder uansett m? v?re med p? ? finansiere.
? Fornybarn?ringen trenger bedre rammevilk?r, ikke ?kte skatter, om vi skal n? vedtatte energi- og klimam?l. Vi forventer at den nye regjeringen og Stortinget tar fatt i b?de grunnrenteskatten og gr?nne avskrivninger i den videre behandlingen av statsbudsjettet, sier Oluf Ulseth.
Andre kommentarer
? Regjeringen g?r inn for ? ?ke elavgiften for forbrukerne med over én milliard kroner. Dette inneb?rer ?kt skattlegging av utslippsfri energibruk, noe som ikke bringer oss videre mot lavutslippssamfunnet, p?peker Energi Norge.
? Konsesjonsavgiftsfondet for vannkraftutbygging foresl?s avviklet. Energi Norge er bekymret for at dette over tid betyr en nedprioritering av viktig forskning og utvikling knyttet til vannkraft.
? Energi Norge hilser velkommen regjeringens satsing p? forskning og realfag. I statsbudsjettet er det lagt inn forslag om 50 millioner kroner til unge forskere, samt 20 millioner til 60 nye stipendiatstillinger innen realfag og profesjonsfag.
? Videre tilf?rer regjeringen Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging fem milliarder kroner i 2014. Avkastningen av disse midlene vil bli benyttet til energi- og klimateknologisatsingen som forvaltes av Enova.

0000

Similar Posts