Statsministeren deltar p? klimatoppm?tet i K?benhavn

I K?benhavn: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk inviterer til seminar om klima, matsikkerheit og berekraftig hausting og produksjon av mat i Norden.
P? arrangementet vil det vere eit utval faglege presentasjonar og etterf?lgjande diskusjon rundt:
Konsekvensane av klimaendringane for matproduksjonen og livet i havet
Matsikkerheit og klimatilpassing
Det blir sett av tid til intervju.
Tid: 17. desember kl 11.00 – 13.30.
Sted: Om bord p? Havforskingsinstituttets forskingsfart?y G.O. Sars, Langelinje kaj i K?benhavn.
Innleiarar:
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk
Direkt?r Cary Fowler, Global Crop Diversity Trust i FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon
Forskar Kathrine Michalsen, Havforskingsinstituttet
Forskar fr? Nordforsk0000

Authors
Top