Milj?teknikk

Status 23.05.2013 kl. 07:30 etter flommens herjinger

Status 23.05.2013 kl. 07:30:
Gudbrandsdal Energi satte beredskap i g?r ca. kl. 14:00, med beredskapsleder og ekstra bemanning p? sentralbord og alle vaktfunksjoner.
Mont?rstaben har v?rt i fullt arbeid i forbindelse med utbedring og sikring av anlegg, og opprettholdelse av driften i hele g?r til langt p? natt. Vi har tatt en pause midt p? natta, men g?r p? med full innsats p? morgenkvisten i dag, for ? fortsette med feilretting og utbedringer.
Vi har hatt problemer med ? komme fram, da veiene er stengt mange steder. Men vi har klart ? s?rge for str?m til nesten alle kundene v?re gjennom flommen.
H?yspent:
66 kV linje Ringebu ? Tretten falt ut i 22.05 kl 18:33. Det ble utf?rt en forel?pig linjebefaring, og tre p? linja ble fjernet. Det gjenst?r en mer grundig befaring av linja f?r den friskmeldes og spenningsettes igjen. Dette har h?y prioritet ? f? utf?rt fra torsdag morgen ut fra reservemating og beredskap.
Nettstasjon 11100 ?a i Kvam er utkoblet p? grunn av flommen i Stor?a. Ca. 70 kunder tilknyttet denne nettstasjonen er uten str?m. Prognosen er at vi kan f? lagt inn denne igjen torsdag formiddag, etter ? ha sikret tilknyttet kabelanlegg.
Lavspent:
Ca. 15 kunder i Ringebu og Fronskommunene uten str?m. Disse vil bli prioritert tidlig torsdag.
Vi har tre kunder p? F?vang bakside som kan risikere lengre str?mbrudd p? grunn av ras, og faren for nye ras. Det ble vurdert som stor risiko ? oppholde seg i rasomr?det.
Kraftverkene:
Kraftverkene har g?tt som de skal.
Vinkeldammen i Ringebu har v?rt opp mot 1,20 m over h?yeste regulerte vannstand (HRV). Dette er tiltaksgrensa for ? sette beredskap for ekstra overv?kning. Vi har gjennomf?rt streifvakt p? anlegget p? observasjonspunkter beskrevet i beredskapsplan. Vannf?ringen er for nedadg?ende, og er n? 0,88 m over HRV. Ved 1,20 m over HRV er vannf?ringen i V?la, (gjennom kraftverket og overl?p) ca. 170 m3/s.
For Moksa p? Tretten har vi hatt en fast vannstand i ?kvisla inntaksdam p? 0,27 m over HRV, som tilsvarer en vannf?ring i Moksa inn i ?kvisla inntaksdam p? ca. 25 m3/s.
Feilretting:
Vi har en del nettanlegg hvor det ble gjort provisorisk reparasjon og sikring i g?r, og anlegg som trenger tilsyn, vurdering og evt. utbedring i dag. Dette er oppgaver som vil bli prioritert og tatt tak i dag.
V?rt hovedkontor p? Vinstra:
En bekk har g?tt over sine bredder og tatt vei mot adm.bygget. Vi har sikret mot administrasjonsbygget med et par gruslass.
Vannstanden i Gudbrandsdalsl?gen forbi hovedkontoret ligger p? ca. 1800 m3/s. Ved pinseflommen i 2011 var vannf?ringen ca. 2300 m3/s forbi v?re kontorer.

Om Gudbrandsdal Energi
Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverand?r som historisk sett har v?rt blant de aller billigste p? pris. Det skal vi fortsette med. Fra ? v?re en liten str?mleverand?r i det norske str?mmarkedet har selskapet i l?pet av de siste 8 ?r hatt en betydelig ?kning i antall nye kunder. Selskapet er n? blant de 10 st?rste str?mselskapene i Norge med sine ca 85 000 str?mkunder.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy