Milj?teknikk

Status str?mmarkedet mandag 29.04.2013

29-04-2013 10:57 Gudbrandsdal Energi Spotpris (systemprisen) for mandag 29.04.2013 ble p? 29,6 ?re/kWh eksklusive mva.

V?ren lar vente p? seg, og det synes ogs? p? str?mprisene. Spotprisen holder seg h?y for ?rstiden.
Spotpris (systemprisen) for mandag 29.04.2013 ble p? 29,6 ?re/kWh eksklusive mva.
Som prisene i kartet viser betaler en Oslo kunde 30,4 ?re/kWh eksklusive mva, mens en Troms? kunde betaler 29,3 ?re/kWh.
Det settes en spotpris for hver dag. Spotprisen for tirsdag blir ikke kjent f?r ca kl.12:30 mandag. Det er spotprisen som er kraftleverand?renes fysiske innkj?pspris og det er den prisen kraftprodusentene f?r n?r de produserer kraft.
Kunder som ligger p? spotprisavtaler hos Gudbrandsdal Energi avregnes etter Konkurransetilsynets krav om m?nedlig gjennomsnittlig pris som grunnlag. Et lite p?slag p? de spotprisene du ser i kartet og du har pris ut til kunde eksklusive mva. Mva er p? 25%.
Vi har i ?yeblikket en magasinfylling p? 23,9 % fylling for Skandinavia og en hydrologisk balanse p? 26 TWh under normalen.
Det er sp?dd 1,5 TWh mer nedb?r enn normalt neste 10 d?gn i f?lge EC operasjonell. Det er meldt kaldere enn normalt den f?rste uka, varmere etter hvert. Det er sp?dd h?ytrykksoppbygging i slutten p? perioden. Dette vil gi etter hvert mindre nedb?r og noe h?yere temperaturer.
Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia er god. Den g?r p? 88 % av full produksjon. Ringhals 1 og Oskarshamn 1 ligger ute. I tillegg er det noen reaktorer som g?r p? litt redusert effekt.
Det er planlagt at ytterligere 5 kjernekraftreaktorer i Skandinavia tas ut av produksjon i mai for ?rlig vedlikeholdsperiode. En vedlikeholdsperiode kan ta en mnd. tid.
Marginalkostnaden for kull er lav om dagen s? det gir kullkraftprodusentene insitament til ? produsere.
Kundene m? forberede seg p? h?yere str?mpriser til sommeren i forhold til normalen grunnet den d?rlige hydrologiske balansen. Men mye kan endre seg innen den tid, men slik er bildet pr. dato.
(Systemprisen er fellesprisen som settes for Skandinavia eksklusive Baltikum. Dernest blir det korrigert for kapasitetsbegrensninger omr?dene i mellom og spotpris pr. prisomr?de blir beregnet. N?r omr?deprisene beregnes er landene i Baltikum med i beregningen).
Prisene i kartet er oppgitt i kr/MWh. Flytt komma en plass til venstre og en f?r resultatet i ?re/kWh.

Om Gudbrandsdal Energi
Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverand?r som historisk sett har v?rt blant de aller billigste p? pris. Det skal vi fortsette med. Fra ? v?re en liten str?mleverand?r i det norske str?mmarkedet har selskapet i l?pet av de siste 8 ?r hatt en betydelig ?kning i antall nye kunder. Selskapet er n? blant de 10 st?rste str?mselskapene i Norge med sine ca 85 000 str?mkunder.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy