Energisp?rsm?l

Stavanger Kommune vant “ikke for enhver pris”

Stavanger Kommune vant ?rets pris for ? fremme arbeidet med etiske aspekter i innkj?p i offentlig sektor. P? Difis ?rlige Anskaffelseskonferanse ble ?ikke for enhver

Stavanger Kommune vant ?rets pris for ? fremme arbeidet med etiske aspekter i innkj?p i offentlig sektor.
P? Difis ?rlige Anskaffelseskonferanse ble ?ikke for enhver pris? tildelt Stavanger Kommune.

Stavanger har b?de satt etisk handel i system i kommunen og bidratt vesentlig til utviklingen p? feltet. Listen legger de gradvis h?yere og jobber n? med grundigere oppf?lging av leverand?rene, ? forberede neste niv? av kvalifikasjonskrav og ? involvere flere offentlige virksomheter i arbeidet.

– Vi er veldig stolte og kry for denne prisen, det inspirerer til videre arbeid, sier varaordf?rer i Stavanger Kommune, Bj?rg Tysdal Moe
– Pionér og foregangskommune
Lin Helliesen jobber som innkj?psr?dgiver og fagansvarlig for etisk handel i Stavanger kommune, hun forteller at det er en tidkrevende prosess ? gjennomf?re etisk handel.
– Det handler om ? bygge gode rutiner og ? f?lge opp kravene vi stiller til v?re leverand?rer, sier hun.
Stavanger kommune er en pioner, en foregangskommune, og et eksempel til etterf?lgelse, uttaler juryen.
– Vi er veldig glad for denne prisen og ser det som en veldig anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort, sier Helliesen.
Prisen ?Ikke for enhver pris? deles ut av KLP til en person eller en organisasjon i offentlig sektor som p? s?rskilt m?te har arbeidet for ? fremme etiske aspekter i leverand?rkjeden. Den ble overrakt av direkt?r for samfunnsansvar i KLP, Eli Bleie Munkelien.
– Prisen deles ut av KLP og er en av brikkene i v?rt arbeid for ? fremme arbeidstaker og menneskerettigheter, milj? og arbeidet mot korrupsjon. Dette gj?r vi i n?rt samarbeid med faginstitusjonene p? dette omr?det: IEH (Initiativ for Etisk Handel) og Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), sier Munkelien.
Stavanger fikk ?Ikke for enhver pris? for ? ha oppfylt alle prisens h?ye vurderingskriterier:
Sikre solid og kontinuerlig forankring av arbeidet – var den f?rste i landet til ? vedta en konkret og forpliktende handlingsplan for etisk handel. De gjennomf?rer seminar for ansatte som en del av det kontinuerlige forankringsarbeidet. En veileder for ansatte er utarbeidet for ? sikre at etisk handel ivaretas i andre kommunale virksomheter

Jobbe aktivt for ? innta etiske krav i innkj?p ? var landets f?rste virksomhet til ? ta i bruk etiske kontraktskrav i2008. Siden har de jobbet m?lrettet og systematisk med ? stille krav og ? f?lge opp kravene. De var ogs? landets f?rste offentlige virksomhet til ? anvende kvalifikasjonskrav.

Drive informasjonsarbeid – involverer leverand?rene p? en sv?rt god m?te og deler sine verkt?y med andre.

V?re p?driver for videreutvikling ? her har de hatt en sv?rt sentral rolle, ikke minst gjennom arbeidet med veilederen: ?Etiske krav i offentlige anskaffelser? og utvikling av kvalifikasjonskrav.

Engasjert seg i debatter og st?tt frem som talsperson p? temaet – er uredd og g?r inn i ukjent terreng for ? gj?re seg erfaringer – en ekte p?driver for videreutvikling. Stiller opp som foredragsholder og er en god ambassad?r.
Juryen har best?tt av:
Magne Paulsrud, konstituert daglig leder i IEH
Jenny Ählström, seniorr?dgiver, Avd. for offentlige anskaffelser i Difi
Grete Solli, spesialr?dgiver for samfunnsansvar i Helse S?r ?st som tidligere vinner.
Eli Bleie Munkelien, direkt?r for samfunnsansvar i KLP.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 313 milliarder kroner.13500

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy