Stenger E85-pumpene i Bod? og Troms?

Sviktende salg gj?r at Statoil Fuel & Retail Norge legger ned Bioetanol E85-pumpa p? Statoil St. Olavs gate i Bod? og Statoil Fr. Nansens Plass i Troms? seks ?r etter at biodrivstoffet var p? plass i disse to byene. N? er det kun vanlig bensin som gjelder for fleksifuel-bilene i disse to nordnorske byene.
– Det er aldri hyggelig ? kutte ut drivstoffet hos kunder som har satset p? oss. Vi skulle gjerne fortsatt ? tilby dette biodrivstoffet til fleksifuel-ildsjelene, men da m?tte vi sett flere fleksifuel-biler p? veiene i Bod? og Troms?, sier Anders Kleve Svela som er sjef for kategoriutvikling drivstoff i Statoil Fuel & Retail Norge AS.
Bioetanol E85 inneholder inntil 85 % bioetanol og 15 % bensin. Produktet kan kun brukes i biler som er tilpasset bruk av E85, s?kalte fleksifuel-biler. Disse bilene kan b?de bruke standard bensin og E85. Du kan imidlertid ikke bruke E85 dersom du har en standard bensinbil som ikke er bygget om for ? bruke E85.
Bakgrunnen for at E85-pumpene om kort tid stenges i Bod? og Troms?, er sviktende salg og en negativ trend i salget over lengre tid. S? langt i ?r er nedgangen i salget av bioetanol E85 p? 23 prosent i Troms? og 21 prosent i Bod?, mens salgsnedgangen p? landsbasis s? langt i ?r er p? 13 prosent. Til sammenligning er nedgangen i bensinsalget i Norge hittil i ?r for alle drivstoffselskapene samlet bare p? seks prosent.
-I tillegg er det p? landsbasis et marginalt salg av nye fleksifuelbiler. Vi opplever liten eller ingen politisk satsing p? bioetanol som alternativt drivstoff. Politikerne fokuserer hovedsakelig p? elektrisitet og biogass som alternative drivstoffer. Vi har s?gar opplevd at enkelte politikere omtaler biodrivstoff med negativt fortegn. Dette hjelper ikke dersom man ?nsker ? ?ke mengden biodrivstoff i Norge, sier Anders Kleve Svela som minner om at alt biodrivstoffet Statoil Fuel & Retail selger er i tr?d med selskapets egne b?rekraftskriterier.
I dag blir bioetanol E85 kj?rt med tankbil fra G?teborg i Sverige til Bod? og Troms?. Da E85-pumpene ble ?pnet i Bod? og Troms? sommeren 2007, ble drivstoffet kj?rt til Nord-Norge fra Örnsköldsvik i Midt-Sverige.
-Vi synes det er trist at vi ikke lenger kan tilby bioetanol E85 til biodrivstoff-entusiastene i Troms? og Bod? og konstaterer at manglende incentiver og rammebetingelser fra politiske myndigheter gj?r at interessen b?de for fleksifuel-kj?ret?yer har falt betydelig de senere ?rene. En fleksifuelbil f?r et fradrag p? kr 10.000 i engangsavgiften i forhold til en tilsvarende bensinbil. Dette er synes ikke ? v?re tilstrekkelig for ? vekke kundenes interesse for denne typen biler. Fleksifuelbiler har heller ingen av de samme bruksfordelene som for eksempel elbiler har. Mens det ble solgt ca. 5000 elbiler i Norge bare i 2012, finnes det bare ca. 2000 fleksfuelbiler p? norske veier. Med den negative salgstrenden kan vi heller ikke lenger forsvare transporten av drivstoffet p? tankbil fra G?teborg, sier Kleve Svela.
Det er kun E85-pumpene i Bod? og Troms? som stenges, salget av bioetanol E85 fortsetter som f?r p? de 18 ?vrige Statoil-stasjonene i Norge. Statoil Fuel & Retail skal fortsatt selge bensin med inntil fem prosent bioetanol i bensin og sju prosent biodiesel i vanlig diesel, samt biodiesel og bioetanol til busser og tungtransport.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Kleve Svela, kategorisjef fuel, m: +47 926 53761, e: [email protected]
Knut Hilmar Hansen, pressetalsmann, m: +47 917 38053, e: [email protected]
Fakta om bioetanol E85:
Statoil ?pnet den f?rste pumpa for bioetanol E85 i Norge i 2006 (Statoil Storo). I Troms? ble E85-pumpen ?pnet i begynnelsen av juni 2007, mens Bod? fikk sin f?rste og eneste E85-pumpe vel to m?neder senere, i slutten av august 2007
E85 best?r av ca. 85 % etanol og 15 % bensin i tillegg til tennforsterker om sommeren. Om vinteren best?r E85 av ca. 75 % etanol og 25 % bensin i tillegg til tennforsterker.
E85 er fritatt for b?de veibruksavgift og drivstoffavgift. I Troms? er bioetanol E85 ogs? fritatt for den s?kalte Troms?avgiften, hvilket burde gj?re dette drivstoffet ekstra konkurransedyktig i forhold til andre kvaliteter.
E85 kan brukes i fleksifuelbiler. Dette er biler som kan bruke enhver blanding av bensin og E85. Kunden kan selv velge om han vil kj?pe bensin eller E85 som drivstoff til bilen.
Det er lavere energiinnhold i E85 enn i bensin. E85 ?ker drivstoff-forbruket med ca. 30 %.
I tillegg til fleksifuelbiler er det ogs? mange innenfor rallymilj?et som bruker E85 til bruk i rallybiler. Dette skyldes det h?ye oktantallet i etanol.
Etter avviklingen av E85 i Troms? og Bod? vil vi tilby produktet p? 18 stasjoner, og den nordligste stasjonen med E85 ligger i Trondheim.
Statoil Fuel & Retail solgte i 2012 i underkant av 2 millioner liter bioetanol E85. S? langt er nedgangen i volum p? landsbasis 13 prosent i forhold til samme periode i fjor.

0000

Authors

Related posts

Top