Energisp?rsm?l

– Stopp klimasviket

Statoil har gjort et nytt stort oljefunn, denne gangen p? Utsirah?yden i Nordsj?en. ? Stopp klimasviket og la funnet bli liggende i bakken sier Hallvard Surlien, nasjonal talsmann i Gr?nn Ungdom.
– Utslipp fra olje og gass har v?rt den faktoren i Norge som har bidratt til klimaendringer. Muligheten nordenn har til ? v?re med p? l?sningene er ? la olja ligge. ? stadig ?pne nye felt er et svik mot de landene som blir hardest rammet av klimaendringene, sier Surlien.
Letedirekt?r for norsk sokkel, Gro Haatvedt, kommenterte tidligere i dag funnet ved ? si at oljefunnet styrker Statoils tro p? letepotensialet p? norsk sokkel. Gr?nn Ungdom mener videre leting etter olje og gass er uforenlig med ? n? m?let om ? begrense global oppvarming til under 2 grader.
– Tre fjerdeler av verdens fossile ressurser m? bli liggende skal vi n? 2-gradersm?let. Derfor m? vi slutte ? lete etter og ?pne nye oljefelt og i stedet satse utvikling av fornybar energi, for ? sikre et fremtidig norsk n?ringsliv, mener Hallvard Surlien.

Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.0000

Similar Posts