Stor p?skeutfart fra Oslo Lufthavn

I forbindelse med p?sken er det forventet stor utfart fra Oslo Lufthavn torsdag 21. mars og fredag 22. mars. Det er spesielt mellom kl 07:00 – 09:00 og 15:00 – 17:00 disse to dagene det er sv?rt mange som skal ut og reise.
V?r erfaring er at mange familier reiser i forbindelse med p?sken. I tillegg har mange med seg mye bagasje og ski. OSL har derfor iverksatt en rekke tiltak for ? f? avviklet p?sketrafikken p? en god m?te:
? Full bemanning og alle sluser ?pne i sikkerhetskontrollen (i de nevnte tidsrom)
? Publikumsveieledere som viser de reisende hvor de skal g? i terminalen
? Handlingselskaper f?r beskjed om ? ha tilstrekkelig bemanning i innsjekkingsskranker og ved mottak av spesialbagasje
? Handlingselskaper f?r beskjed om ? ha tilstrekkelig bemanning til ? h?ndtere bagasje b?de p? avreise og ankomst p? en god m?te.
? Flyplassen vil ha h?y teknisk beredskap
Tips til passasjerer
Passasjerer som reiser med mye bagasje og spesialbagasje oppfordres til ? m?te opp i god tid. Torsdag ettermiddag og fredag ettermiddag vil det v?re klokt ? m?te 2 timer f?r avreise for ? v?re sikker p? ? n? avgangen.
N?r det gjelder bagasje, s? oppfordrer vi alle reisende til ? reise med lite h?ndbagasje, ha pakket mest mulig i kofferter og v?re n?ye med ? pakke skiposer, bager og sekker slik at det ikke er l?se reimer. Da flyter innsjekkingen best. Med tanke p? passering av sikkerhetskontrollen er det sv?rt tidsbesparende ikke ? ha med seg v?ske, kniver eller andre gjenstander som kan brukes som stikkv?pen. Husk ogs? at PC, iPad og fotoutstyr skal ut av bagen ved passering.
N?r det gjelder punktlighet oppfordrer vi de reisende til ? holde seg orientert via sitt flyselskap, ved ? g? inn p? www.osl.no eller ? laste ned OSL sin reise-APP.
Trafikktallene for p?sken 2013 ligger vedlagt.
Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen. OSL er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 22 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.0000

Authors

Related posts

Top