Energisp?rsm?l

Stor seismikk kontrakt til Siemens

Siemens har inng?tt avtale med MagSeis AS om levering av et havbunns seismikk-system til 80 millioner kroner. Teknologien bidrar til mer treffsikker olje- og gassleting.
Leveransen p? 10,8 millioner euro omfatter en 75 km lang havbunnskabel med 3.000 sensor stasjoner. Arbeidet skal utf?res i innev?rende ?r av Siemens Subsea Products i Bergen.
– Vi har hatt et godt samarbeid med Siemens over flere ?r og ser fram til b?de ? motta og sette det nye seismikksystemet i operasjon. Havbunnseismikk er viktig for ? ?ke treffsikkerheten ved boring. Den nyutviklede teknologien vil gj?re det mulig ? innhente havbunnseismikk betydelig mer effektivt enn i dag og bidra til at teknologien kan anvendes p? stadig flere felt, sier administrerende direkt?r Ivar Gimse i MagSeis.
MagSeis AS er et norsk geofysisk selskap grunnlagt i 2009. Den f?rste kontakten med MagSeis ble etablert allerede for 3 ?r siden, men dette utviklingsprosjektet ble igangsatt for 2 ?r siden. Systemet er designet av Siemens Subsea Products sammen med MagSeis, og det er tidligere levert flere prototyper serier av systemet.
– Det gleder oss at vi n? er valgt som leverand?r av dette innsamlingssystemet for havbunns seismikk basert p? MagSeis?s MASS-teknologi. Det er en anerkjennelse for v?r teknologi og oss som samarbeidspartner for seismikk- og overv?kningsindustrien, sier salgsdirekt?r Alf-Egil Skjeldestad i Siemens Subsea Products.
Systemet er basert p? et OBC / OBN (Ocean Bottom Cable / Ocean Bottom Node) konsept. MASS (Marine Autonomous Seismic System) vil motta og registrere reflektert seismisk energi som stammer fra en eller flere seismiske kilder. Systemet best?r av autonome sensorkapsler (noder) som settes inn i en havbunnskabel av st?l. Nodekaplslene inneholder hydrofon, geofoner, batteri, elektronikk og lagringsmedium. N?r nodekapslen er tatt om bord i fart?yet, blir data automatisk lastet ned til en dataserver om bord. Hele systemet er energieffektivt, veier lite og er egnet for distribusjon til en vanndybde p? hele 3.000 meter.
For mer informasjon, vennligst kontakt
Alf-Egil Skjeldestad, Global Head of Sales Surveillance Subsea Products
Mobil: +47 92 61 60 77, e-post: [email protected]
Kenneth Olsvik, Head of Subsea Products
Mobil: +47 98 20 87 08, e-post: [email protected]
Christian Jahr, informasjonssjef i Siemens
Mobil: +47 95 22 60 88, e-post [email protected]

Om SIemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 78,3 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med 363.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.

MagSeis

MagSeis er et norsk geofysisk selskap grunnlagt i 2009 som har betydelig erfaring innen geologi, geofysikk samt marine seismiske operasjoner. Selskapet har utviklet ett eget system som forbedrer effektiviteten av Ocean Bottom Seismic (OBS) operasjoner.

For mer informasjon om MagSeis; http://www.Magseis.com/

0000

Similar Posts