Stor sommertrafikk p? Oslo Lufthavn

Sommerferien er i gang for skoleungdommen og mange skal ut og reise. Trafikken har allerede tatt seg opp, og det vil bli merkbart for de reisende at det er mange som skal ut og reise i ukene som kommer. Oslo Lufthavn ber spesielt de som skal ut og reise mellom kl 06:00 og 07:30 l?rdag 22. juni om ? v?re forberedt p? stor trafikk. Vi anmoder derfor de reisende om ? v?re ute i god tid. V?r anbefaling er at passasjerene b?r v?re klar til innsjekk to timer f?r avgang.
Tips til passasjerer
Passasjerer som reiser med mye bagasje og spesialbagasje oppfordres til ? m?te opp i god tid. L?rdag morgen vil det v?re klokt ? m?te 2 timer f?r avreise for ? v?re sikker p? ? n? avgangen.
I forhold til bagasje, s? oppfordrer vi alle reisende til ? reise med lite h?ndbagasje, ha pakket mest mulig i kofferter og v?re n?ye med ? pakke spesialbagasje, bager og sekker slik at det ikke er l?se reimer. Da flyter innsjekkingen best. Med tanke p? passering av sikkerhetskontrollen er det sv?rt tidsbesparende ikke ? ha med seg v?ske ut over 100 ml eller skarpe gjenstander som er forbudt ? ta med om bord. Husk ogs? at alt av metall skal fjernes fra kroppen og at PC, iPad og fotoutstyr skal ut av bagen ved passering.
N?r det gjelder punktlighet oppfordrer vi de reisende til ? holde seg orientert via sitt flyselskap, ved ? g? inn p? www.osl.no eller ? laste ned OSL sin reise-APP.
V?r erfaring er at mange familier reiser i forbindelse med sommerferien. I tillegg har mange med seg mye bagasje. OSL har derfor iverksatt ekstraordin?re tiltak for ? f? avviklet trafikken p? en god m?te.
? Egen familiesluse i sikkerhetskontrollen
? Ekstra ?pningstid og forsterket bemanning i sikkerhetskontrollen
? Publikumsveieledere som viser de reisende hvor de skal g? i terminalen
? Flyselskapene er anmodet ? ha tilstrekkelig bemanning i innsjekkingsskranker og ved mottak av spesialbagasje
? Flyselskapene er anmodet ? ha tilstrekkelig bemanning til ? h?ndtere bagasje p? ankomst p? en god m?te.
? Flyplassen vil ha h?y teknisk beredskap

Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen. OSL er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 22 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.3700

Authors

Related posts

Top