Energisp?rsm?l

Storskala CO2-transport i Europa

22-10-2012 15:39 Gassnova SF CO2 som fanges inn fra kraftproduksjon og industri m? transporteres mest mulig sikkert, problemfritt og ?konomisk til lagringsstedet. Teknologien er den mest modne delen av CO2-h?ndtering, men det er fortsatt noen teknologihull.

Bilde: CO2-transport fra K?rst? er et av case-studiene i det europeiske prosjektet. Ill: Gassco
CO2 som fanges inn fra kraftproduksjon og industri m? transporteres mest mulig sikkert, problemfritt og ?konomisk til lagringsstedet. Teknologien er den mest modne delen av CO2-h?ndtering, men det er fortsatt noen teknologihull.
Det viser Gasscos bidrag i et stort europeisk prosjekt. Det norske selskapet er ett av 21 industriselskaper i Europa har deltatt i forskningsprogrammet CO2Europipe, delfinansiert av EU. Programmet har skaffet kunnskap om storskala CO2-transport i Europa, og kommer med anbefalinger om tekniske, juridiske og forretningsmessige muligheter og utfordringer til EU-kommisjonen.
Gassco ledet en CLIMIT-st?ttet case-studie som tok utgangspunkt i transport av CO2 fra K?rst?, b?de gjennom r?r og med skip. Selskapet deltok ogs? i to andre arbeidspakker som omhandler lover og regler og tekniske aspekter.
? Vi har v?rt med p? ? lage en stor informasjonspakke som viser hva det egentlig inneb?rer ? transportere CO2, sier dr. Sigve Apeland, prosjektleder for Gasscos del av CO2Europipe.
Teknologihull m? fylles
Apeland viser til at CO2-transport er den delen av CO2-h?ndteringen hvor teknologien er lengst modnet. Sn?hvit ?pnet i 2008 verdens f?rste og eneste CO2-r?rledning til havs, hvor CO2 transporteres i en 153 kilometer lang r?rledning fra landanlegget p? Melk?ya ut til feltet. I USA har CO2 blitt transportert i r?r over land i over 30 ?r.
? Likevel har det hittil har det v?rt mye usikkerhet om hva CO2-transport inneb?rer, hva kostnadene vil bli, hvor mye r?r som beh?ves, status p? teknologien osv., forteller Apeland.
Gassco konkluderer i sin rapport med at b?de r?r og skip kan brukes til transport av CO2. Det er imidlertid n?dvendig ? fylle ut en del teknologiske hull for ? redusere usikkerheter, og dermed ogs? oppn? reduserte kostnader.
Les hele artikkelen p? climit.no

Gassnova SF er statens foretak for CO2-h?ndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved ? yte finansiell st?tte gjennom CLIMIT-programmet, og medvirker dessuten til at teknologien realiseres i industrielle fullskala pioneranlegg. Vi samarbeider b?de nasjonalt og internasjonalt slik at teknologien kan f? bred anvendelse. Gassnova er ogs? r?dgiver overfor myndighetene i sp?rsm?l knyttet til CO2-h?ndtering.
Gassnova holder til i Porsgrunn. Vi har i dag ca 40 ansatte.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy