Milj??deleggelse

Storstilt oppgradering av bensin og diesel p? Statoil

Statoil Fuel & Retail fortsetter ? utvikle mer energieffektive drivstoff og lanserer ny og forbedret bensin og diesel som kalles miles? 95 og miles? diesel. Med regelmessig bruk kan det nye drivstoffet gi opptil 2,7 prosent lavere forbruk av bensin, og opptil en prosent lavere forbruk av diesel. Oppgraderingene gir kundene mer for pengene samtidig som klimautslippene reduseres.

– Besparelsene m?lt mot v?rt tidligere drivstoff er grundig dokumentert b?de i uavhengige laboratorietester og ute p? veien. Og vi gjennomf?rer kvalitetsforbedringen uten ? ?ke drivstoffprisen, slik at besparelsene g?r direkte til kundene, forteller Ada Schjelderup, senior fuel director i Statoil Fuel & Retail Norge.
Forbedringen av Statoil Fuel & Retails drivstoff skyldes nye og forbedrede tilsetningsstoffer (additiver) utviklet i samarbeid mellom Statoil Fuel & Retails egne ingeni?rer og Lubrizol, en av verdens ledende leverand?rer av drivstofftilsetninger.
Unders?kelser Statoil Fuel & Retail har foretatt viser at kundene ?nsker ? kj?re lenger p? hver liter uten ? betale mer, de ?nsker at motoren skal yte optimalt og samtidig forurense mindre.
– V?rt nye drivstoff reduserer forbruket og bidrar til ?kt effekt p? motoren. Lavere drivstofforbruk medf?rer automatisk at du bruker mindre penger p? drivstoff. I tillegg reduseres utslippene med det samme som forbruket reduseres, sier Ada Schjelderup.

Stor milj?gevinst
Beregninger vi har gjort viser at introduksjonen av miles bensin og diesel i Norge gir en reduksjon i klimagassutslippene p? rundt 65 000 tonn CO2 per ?r. Dette er mer enn milj?besparelsen som f?lger av norske myndigheters omsetningskrav p? minst 3,5 prosent biodrivstoff i drivstoffet vi selger.
– Med miles kutter vi CO2-utslippet i Norge tilsvarende ?rsforbruket til 41 000 biler, det utgj?r antall biler i en stor norsk by. Det er vi selvf?lgelig glade for, sier Ada Schjelderup.
Nye tilsetninger
I bensin har Statoil Fuel & Retail tilsatt et nytt additiv som i tillegg til ? holde motoren ren og hindre korrosjon, hjelper til ? sm?re bevegelige deler i motoren – ogs? der hvor vanlig motorolje ikke kommer til. Dette gir lavere friksjon i motoren, som igjen gir lavere forbruk.
I diesel, der additivets viktigste oppgave er ? holde motoren ren, har selskapet ?kt doseringen av de rengj?rende stoffene og tilsatt et anforbedrende stoff som gj?r at drivstoffet antenner lettere i forbrenningskammeret i motoren. Dette gir blant annet bedre kaldstart-egenskaper og redusert forbruk.
Grundig testet
miles er testet av et uavhengig laboratorium, BOSMAL Automotive Research & Development Institute LTD, som er et av Europas ledende testlaboratorier innen forskning og utvikling. Testene er gjort i henhold til EU-standarder, testbilene er kj?rt over 35.000 kilometer blandet kj?ring p? vei og i laboratoriet, og testresultatene viser inntil 2,7 prosent lavere forbruk av bensin og 1 prosent lavere forbruk av diesel ved bruk av miles sammenlignet med drivstoff tilsatt Statoils tidligere additiv. Vi har ogs? gjort kundetester som viser at tunge kj?ret?y oppn?r betydelig st?rre besparelser enn personbiler med miles diesel.
Det nye drivstoffet miles er kun testet mot Statoil Fuel & Retails egne produkter, denne metodikken er standard i bransjen. Statoil Fuel & Retail har ikke sammenlignet seg med konkurrentene.
Norge er det sjette Statoil Fuel & Retail-landet som introduserer miles, det nye drivstoffet er i markedet i Sverige, Danmark og de tre baltiske landene Litauen, Latvia og Estland.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anders Kleve Svela, Senior fuel produkt manager
e: [email protected]
m: +47 926 53 761
Knut Hilmar Hansen, pressetalsmann
e: [email protected]
m: +47 917 38 053

Les mer om miles p? statoil.no her.

Similar Posts