Stortinget inviteres til diskusjon om nye bestandsm?l for bj?rn og ulv

men det kan se ut til at m?let n?s i ?r.
Fra vinteren 2001-2002 og frem til i dag har antall grenserevir med Sverige (familiegrupper og ulvepar) variert mellom to og sju

Authors
Top