Natur

St?tter bare varmepumper med energim?lere

Enova vil gi forbrukerne muligheten til ? sjekke hvor godt varmepumpen faktisk virker. Fra og med 1. mars 2014 vil Enova kun gi st?tte til

Enova vil gi forbrukerne muligheten til ? sjekke hvor godt varmepumpen faktisk virker. Fra og med 1. mars 2014 vil Enova kun gi st?tte til kj?p av varmepumper med energim?lere.

– Unders?kelser viser at hvor godt varmepumper virker, avhenger blant annet av temperaturforhold, valgt l?sning og hvor god jobb som er gjort ved installeringen. De som investerer i slike l?sninger, enten om det er av ?konomiske ?rsaker eller milj?hensyn, m? kunne f?le seg sikre p? at de faktisk f?r valuta for pengene, sier Helle H. Gr?nli, programsjef for bygg og varme i Enova.

Dokumenterer virkning
Hun h?per og tror at det nye kravet vil f?re til at m?lere blir en naturlig del av varmepumpene som tilbys kundene.
-Gjennom det kan vi f? dokumentert hvilken virkning varmepumpene faktisk har. Det er ikke bare en fordel for kundene, men ogs? for bransjen som blir tryggere p? at de gir riktig informasjon om produktene og installerer pumpen rett, mener Gr?nli.
Ulike krav
Enova st?tter i dag luft-vann og v?ske-vann varmepumper i st?ttetilbud b?de til profesjonelle akt?rer og private husholdninger. Hvilke type m?lere som kreves, vil variere mellom de ulike programmene.
-For boligvarmepumper vil det stilles krav om b?de str?mm?ler og varmemengdem?ler. Dette gj?r eieren i stand til ? se hvor mye energi som faktisk blir spart gjennom installasjon av varmepumpen. Samtidig gir m?ling av energien som g?r inn til og ut fra varmepumpen eieren mulighet til ? kartlegge feil som kan oppst? som f?lge av at pumpen tildekkes av eksempelvis sn? eller l?v, sier Gr?nli.
-Installasjon av varmepumper til yrkesbygg er ofte mer komplekst. Vi vil ogs? der stille krav om l?sninger som setter brukeren i stand til ? vurdere varmepumpens str?mbruk og varmemengde, men vil v?re ?pne for andre l?sninger som inng?r i et energioppf?lgingssystem, presiserer hun.
Enova forventer at leverand?rene av fjern- og n?rvarme allerede har gode m?lesystemer. Det blir derfor ikke stilt krav om m?lere i programmene St?tte til fjernvarme og St?tte til varmesentraler utvidet.
Kontaktpersoner:
Helle H. Gr?nli, programsjef for bygg og varme, telefon 474 14 407, e-post: [email protected]
Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef, telefon 950 66 565, e-post: [email protected]
Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for ? f? fart p? energiomleggingen i landet v?rt. Eieren v?r er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gj?res hovedsaklig gjennom ?konomisk st?tte og r?dgivning.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy