Milj?politikk

St?tter sj?bunnopprydding i Flekkefjord

Mandag 8. november arrangerer Milj?verndepartementet og Utenriksdepartementet halvdagsseminaret ?Green Economy ? why should the developing world embrace it??.
Gr?nn ?konomi m?ter motforestillinger blant utviklingslandene. De oppfatter milj?krav som et hinder for ? kunne eksportere varer til de rike landene, og at hensikten er ? beskytte egen industri. Det p?pekes ogs? at den rike del av verden har gjort det mest for ? ?delegge milj?et globalt, men n?r turen er kommet til at utviklingslandene skal f? ?konomisk vekst, skal milj?et beskyttes.
Er gr?nn ?konomi bare et siste p?funn fra i-landene som har til hensikt ? gj?re det vanskelig ? f? til utvikling?
Dette seminaret vil belyse at det er mulig ? f? til ?konomisk utvikling i utviklingslandene samtidig som milj?et ivaretas. Professor Dr. Ernst von Weiszäcker vil p?vise hvordan rikdommen kan fordobles, men med det halve ressursforbruket og milj?belastningen.
Milj?verndepartementet og Utenriksdepartementet har bedt sentrale globale akt?rer legge fram siste analyser, strategier og virkemidler om gr?nn ?konomi. Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim ?pner, mens representanter for Verdensbanken, FNs milj?program UNEP, ILO og FNs ressurspanel diskuterer problemstillingene rundt gr?nn ?konomi og utviklingsland.
Norske forskere og politikkansvarlige kommenterer.
Pressen er velkomne til ? delta
Tid: Mandag 8. november 08.30 ? 13.00
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo (Bryggetorget 3)
Last ned programmet i pdf-versjon0000

Similar Posts