Milj?politikk

St?tter sj?bunnopprydding i Hammerfest

29.10.10 Kunngj?ring i Sandefjords Blad og Norsk lysingsblad om at Pronova BioPharma AS s?ker om endrede utslippsgrenser til vann fra sitt anlegg i Sandefjord.
Kunngj?ring
Pronova BioPharma AS s?ker om endrede utslippsgrenser til vann.
Pronova BioPharma AS har i dag en tidsbegrenset tillatelse til utslipp av organisk stoff (KOF) og nitrogen, som er gyldig ut ?ret 2010. Tillatelsen er gitt av Klima- og forurensningsdirektoratet 22.02.2010. Fra 1. januar 2011 skal bedriften i henhold til dagens tillatelse redusere sine utslipp av KOF med 70 prosent som d?gnmiddel, og 80 prosent som ?rsmiddel. For nitrogen er de tilsvarende tallene 55 prosent reduksjon i utslippet som d?gnmiddel, og cirka 70 prosent reduksjon i utslippet som ?rsmiddel.
Pronova BioPharma har de siste ?rene arbeidet med optimalisering av det biologiske renseanlegget sitt. Med bakgrunn i erfaring fra drift av anlegget mener bedriften at de permanente utslippsgrensene, som er satt fra 1. januar 2011, vil v?re sv?rt vanskelige ? n?. Bedriften s?ker derfor om at nye permanente utslippsgrenser for KOF reduseres med dr?yt 50 prosent i forhold til dagens niv? som d?gnmiddel, og 64 prosent reduksjon i forhold til dagens niv? som ?rsmiddel. For nitrogen s?ker bedriften om nye utslippsgrenser tilsvarende en reduksjon fra dagens niv? p? henholdsvis 44 prosent som d?gnmiddel og 67 prosent som ?rsmiddel.
I tillegg s?ker bedriften om utslipp av suspendert stoff, og fosfor, som ikke har v?rt regulert i tillatelsen tidligere. Resipientunders?kelse gjennomf?rt av NIVA h?sten 2009 konkluderte med at oksygenforholdene i fjorden var gode, og at Pronova BioPharma sine utslipp i liten grad p?virker oksygenforholdene i vannmassene ved utslippspunktet.
Ber om elektronisk tilbakemelding innen 19. november
Klif ber om at skjema for elektronisk tilbakemelding nedenfor benyttes for ? gi eventuelle kommentarer – innen 19. november 2010.
S?knaden fra bedriften og NIVA-unders?kelsen legges ogs? ut til offentlig innsyn ved Sandefjord kommune, r?dhuset/teknisk etat.0000

Similar Posts