Milj?politikk

St?tter sj?bunnopprydding i Stavanger

Sj?bunnen i Stamsund havn har blitt forurenset av tidligere tiders virksomhet. Klif st?tter Vestv?g?y kommune med ytterligere 3,3 millioner kroner for ? rydde opp i fiskerihavna.
Kystverket har n? farledsmudret i Stamsund fiskerihavn. De har samtidig ogs? fjernet forurenset sj?bunn i andre deler av havna. Denne milj?mudringen medf?rer at sedimentene i Stamsund havn f?r god milj?tilstand.
Kystverkets mudring viste at forurensningen i sj?bunnen gikk betydelig dypere enn forunders?kelsene tilsa. Det betydde at de m?tte fjerne mer forurensede masser enn f?rst antatt.
F?r 12 millioner kroner
Vestv?g?y kommune har tidligere f?tt 9,1 millioner kroner til milj?mudringen. N? bevilger Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) nye 3,3 millioner til oppryddingen. Kommunen bidrar selv med rundt 330.000 kroner.
Det er den som har forurenset som har ansvaret for ? rydde opp og betale for det. Klif betaler likevel en stor andel av milj?oppryddingen i Stamsund havn fordi det ikke finnes forurensere som vi i dag kan holde ansvarlig i de omr?dene som er milj?mudret.
Rydder opp i sj?bunnen
Det er den som har forurenset som har ansvaret for ? rydde opp og betale for det.
Klif st?tter opprydding der den ansvarlige for forurensningen ikke kan identifiseres, ikke er betalingsdyktig eller der det av andre grunner ikke er rimelig at den ansvarlige skal dekke alle kostnadene.
Sp?rsm?l kan rettes til Klif:
sjefingeni?r Erik H?ygaard, sedimentseksjonen
telefon: 22 57 34 82, e-post: [email protected]
seksjonssjef Ingvild Marthinsen, sedimentseksjonen
telefon: 22 57 35 29, e-post: [email protected]
0700

Similar Posts