Milj?teknikk

Streik kan medf?re langvarig str?mbrudd

Streik kan medf?re langvarig str?mbrudd
08-05-2013 12:51 Energi Norge EL & IT Forbundet tok tirsdag ut rundt 600 ansatte i energibedrifter i Hordaland, Vestfold, Telemark, Hedmark, Oppland og Troms i sympatistreik p? ubestemt tid. Str?mbrudd og andre feil i kraftsystemet vil heretter ikke bli rettet, med mindre det st?r om liv og helse. Streiken ber?rer 430 000 nettkunder ? eller over 900 000 mennesker.

EL & IT Forbundet tok tirsdag ut rundt 600 ansatte i energibedrifter i Hordaland, Vestfold, Telemark, Hedmark, Oppland og Troms i sympatistreik p? ubestemt tid. Str?mbrudd og andre feil i kraftsystemet vil heretter ikke bli rettet, med mindre det st?r om liv og helse. Streiken ber?rer 430 000 nettkunder ? eller over 900 000 mennesker.
EL & IT Forbundet har valgt sympatistreik som virkemiddel for ? presse igjennom krav om tariffavtale i IT-bedriften Atea, som verken er medlem i NHO eller Energi Norge. Energi Norge og de rammede kraftselskapene er ikke part i konflikten, og kan dermed ikke innfri EL & IT Forbundets krav.
Selskapene som er tatt ut er: BKK (Hordaland), Skagerak Energi (Telemark og Vestfold), Eidsiva (Hedmark og Oppland) og Troms Kraft (Troms).
Rammer uskyldig part
? Kraftn?ringen st?tter ordnede l?nns- og arbeidsforhold. V?re medlemsbedrifter har tariffavtale for sine ansatte og f?lger de spilleregler EL & IT Forbundet ?nsker for sine medlemmer. Det er derfor et paradoks at streiken n? rammer kraftselskapene og str?mkundene, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
De f?rste meldingene om str?mbrudd er allerede kommet inn. Energi Norge oppfordrer partene i konflikten ? Atea og EL & IT Forbundet ? til snarest ? finne en l?sning f?r streiken f?r vidtfavnende konsekvenser for b?de privathusholdninger, offentlige institusjoner og n?ringsliv.
Opptrapping neste uke
Dersom partene ikke finner en l?sning, har EL & IT Forbundet varslet opptrapping av streiken fra 14. mai. Da blir ogs? Lyse, Haugaland Kraft og Statnett tatt ut. I s? fall blir ytterligere 190 000 nettkunder (420 000 mennesker) samt det sentrale kraftnettet ber?rt.
? Vi gj?r alt vi kan for ? unng? at streiken rammer str?mkundene, men m? samtidig erkjenne at selv sm? feil kan f?re til langvarige str?mbrudd. Dette beklager vi p? det sterkeste, sier Ulseth.
Slik kan du forberede deg p? streiken:
? Kontakt kommunen dersom du er avhengig av str?m til medisinsk utstyr hjemme
? Tenk p? muligheter for alternativ oppvarming
? Har lommelykter med “friske” batterier liggende klare
? Tenk gjennom hva du kan gj?re for ? sikre fryse- og kj?levarer du har i boligen
(Foto: Energi Norge)
Om Energi Norge
Energi Norge representerer over 280 bedrifter som produserer, frakter og selger str?m og varme. Medlemsbedriftene st?r for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarn?ringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og gr?nn vekst.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy