V?r

Str?mleverand?ren LOS spisser seg mot bedriftsmarkedet.

1. januar 2015 vil bedriftsdelen av LOS hete LOS Energy og fremst? med eget grafisk uttrykk og kommunikasjonskonsept. M?let er ? bli en ledende energipartner i Norden. Privatdelen vil best? som i dag og fortsatt hete LOS.
– Med over 55.000 str?mleveranser i bedriftsmarkedet er det viktig for oss ? fremst? s? profesjonelt og dedikert som dette markedet forventer. I tillegg harmonerer taktskifte bra med den nordiske veksten i storkundesegmentet, sier Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS AS.
Forn?yde kunder viktigst
I LOS Energy vil det jobbe i underkant av 30 dedikerte medarbeidere som alle har spisskompetanse p? bedriftsmarkedet. En enhet vil kun fokusere p? sm? og mellomstore bedrifter, mens andre vil jobbe mot storkundesegmentet i Norge og Norden.
? For ? vokse i Norden er det like viktig ? beholde v?re eksisterende kunder som ? f? nye. Dette betyr at vi er sv?rt opptatt av ? oppfylle forventningene til kundene som allerede har valgt LOS. Forn?yde kunder er v?rt beste salgsargument, understreker T?nnesland.
Klare fellestrekk
Den nye grafiske profilen har klare fellestrekk med den eksisterende.
– Vi har speilvendt selve logoelementet og tilf?rt det noen linjer som bringer assosiasjoner til bevegelse. I tillegg har vi lagt til ordet energy etter LOS. Det er gjort for ? tydeliggj?re hva vi driver med. Dessverre erfarer vi at begrepet los, og hva det representerer, ikke er selvforklarende. Selv i Norge m? vi ofte forklare hva en los er, og at vi ?nsker v?re en partner som er tilstede og har inng?ende kjennskap om energimarkedet, forklarer Thorbj?rn Laundal, ansvarlig for marked og kommunikasjon i selskapet.
– I tillegg til ? speilvende logoelementet og tilf?re ordet energy har vi ogs? jobbet med hvor vi kommer fra, og hva vi ?nsker LOS Energy skal representerer. De tre ordene Insight, Presence og Trust sier alle noe om hva som kjennetegner en dyktig los. Det er ogs? ord som sier noe om hva slags veiviser vi ?nsker LOS Energy skal v?re for v?re kunder, forklarer Laundal.
Satser p? energiledelse
Med en markedsandel p? rundt 70 prosent av bedriftsmarkedet p? S?rlandet, og n?rmere 20 prosent nasjonalt, er det viktig for LOS Energy ? v?re noe mer enn sv?rt konkurransedyktig p? pris.
– Konkurransen er knallhard og vi m? sloss hver dag for v?r posisjon, men vi opplever i stadig st?rre grad at v?re bedriftskunder ogs? bruker oss i sp?rsm?l knyttet til energiledelse, sier T?nnesland. N?r man har sikret seg en godt priset avtale er man ogs? interessert i energieffektivt forbruk. Foruten egne systemer og ansatte med betydelig energikompetanse, har LOS ogs? avtaler med ledende selskaper innen energiledelse.
? P? S?rlandet ser selvsagt ogs? mange bedriftseiere fordelen av at vi tilbakef?rer v?rt overskudd til lokalsamfunnene gjennom Agder Energis eierstruktur, avslutter T?nnesland.
FAKTA OM LOS Energy:
? Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013.
? LOS Energy er den st?rste str?mleverand?ren, m?lt etter volum, i det norske bedriftsmarkedet (20%).
? LOS Energy selger ?rlig ca. 8 TWh str?m til bedrifter og offentlig sektor. (?rsforbruk til ca. 500.000 husstander).
? Siden 2007 har LOS Energy hatt en Nordisk portef?lje i vekst
? Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionskontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
Om LOS
LOS er Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og landets tredje st?rst str?mleverand?r totalt.
Kjernevirksomheten er str?mprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved ? analysere r?vareb?rsene og de gjeldene str?mprisene.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
LOS tilbyr str?m med opprinnelsesgaranti til b?de privat- og bedriftsmarkedet.
Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013.
I 2012 ble LOS k?ret til landets best likte str?mleverand?r av EPSI-Norway og ble k?ret til ?rets kundeservice i kategorien ?Energi? av TNS Gallup.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert og medlem av Klimapartnere.

Similar Posts