Natursp?rsm?l

Suksess for energimerking

I dag er det ett ?r siden energimerkeordningen tr?dte i kraft. Det er utstedt nesten 100.000 energiattester for boliger. En vesentlig andel av boligene som er solgt siste ?r er dermed energimerket. – Det er gledelig at s? stor andel av boligmarkedet har tatt ordningen p? alvor og merket boligen sin, uttaler fungerende vassdrags- og energidirekt?r Anne Britt Leifseth.Energimerkeordningen tr?dte i kraft 1. juli i fjor. Ordningen er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig eller yrkesbygg. Ferske tall fra NVE viser at det er utstedt rundt 100.000 energiattester for boliger og 4.400 attester for yrkesbygg. Energikarakteren D er den som de fleste boliger og yrkesbygg har f?tt.
Selve merkingen gjennomf?rer boligeiere selv p? www.energimerking.no . Merkingen gir boligeieren en energiattest, som skal legges ved i prospektet eller p? annen m?te v?re synlig i markedsf?ringen av boligen. Energimerket forteller hvor energieffektiv boligen er, og er et uttrykk for boligens energistandard. Nye bygninger som tilfredsstiller byggeforskriftene i dag, vil normalt f? C eller D. Kun bygg som tilfredsstiller strengere krav enn byggeforskriftene vil f? karakteren A eller B.
Finn Tveter, direkt?r i Norges eiendomsmeglerforbund, mener energimerket vil bli en indikator folk ser etter n?r de skal kj?pe bolig. – Energimerkeordningen kommer til ? f? mer og mer betydning i tiden som kommer. Energimerket gjenspeiler boligens energistandard og dette vil folk bli mer bevisste p? n?r ordningen har blitt enda bedre etablert, uttaler han.
Fakta om energimerking av boliger og bygg
Energimerkeordningen tr?dte i kraft 1. juli 2010. Ordningen er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig eller bygg fra 1. juli 2010.
Selve merkingen gjennomf?rer boligeiere selv p? www.energimerking.no . Merkingen gir boligeieren en energiattest, som skal legges ved i prospektet eller p? annen m?te v?re synlig i markedsf?ringen av boligen.
Energikarakterskalaen strekker seg fra A (best) til G (lavest). Oppvarmingskarakteren uttrykkes p? en fargeskala fra gr?nn via gul til r?d, og viser i hvilken grad energibehovet kan dekkes av andre kilder enn str?m og olje.
Energimerkesystemet er designet med tanke p? at det skal v?re treffsikkert i mange ?r fremover. Etter hvert som det utvikles nye og mer energieffektive l?sninger vil stadig flere bygg f? en h?yere energikarakter.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for energimerkeordningen.
Slik energimerker du boligen
G? til www.energimerking.no , fyll ut selvangivelsen for energimerking, f? en attest og en karakter for din bolig.
Enkel registrering tar rundt 5 minutter. Har du gjort forbedringer p? boligen etter bygge?r, som rehabilitering, etterisolering eller skifte av vinduer, b?r du velge detaljert registrering som tar rundt 30 minutter. Her kan du selv legge inn alle endringer som er gjort p? boligen.
Du trenger pinkode til MinID, prospekt og/eller takstdokument, faktura fra str?mleverand?r og/eller oljeleverand?r (ikke obligatorisk). Dersom du vil oppgi detaljer om f. eks. tilbygg, trenger du tegninger.
Enovas svartjeneste svarer p? sp?rsm?l om energimerking av bygninger: 800 49 003, [email protected]
Mer informasjon og h?yoppl?selige bilder/logoer p? www.energimerking.no
Kontaktpersoner i NVE
Birger Bergesen, seksjonssjef, tlf. 901 12 838
Hilde Totland Harket, senior kommunikasjonsr?dgiver, tlf. 924 49 2750000

Similar Posts