Natursp?rsm?l

Sv?rt mange skiftet kraftleverand?r i 2010

da det var 195.000 leverand?rskifter.
Antallet leverand?rskifter i 2010 er det neste h?yeste siden 2003. Bare i 2006 skiftet flere leverand?r.
– Det siste ?rets store oppmerksomhet rundt str?mpriser ser ut til ? ha p?virket folk til ? skifte kraftleverand?r

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy