Tag Archives: Anne Daneborg Stenfjell

Milj?verndepartementet har n? oppnevnt nasjonalparkstyret som skal forvalte Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernomr?de i Nordland fylke

Milj?verndepartementet har n? oppnevnt nasjonalparkstyret som skal forvalte Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernomr?de i Nordland fylke

Dette er et ledd innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunene, fylkeskommunen og Sametinget f?r gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier. Det er sv?rt gledelig at Br?nn?y, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner sammen med Nordland fylkeskommune og Sametinget vil p?ta…

Milj?verndepartementet har n? oppnevt nasjonalparkstyre som skal forvalte Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernomr?de i Nordland fylke

Dette er et ledd innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunene, fylkeskommunen og Sametinget f?r gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier. Det er sv?rt gledelig at Br?nn?y, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner sammen med Nordland fylkeskommune og Sametinget vil p?ta…

Milj?verndepartementet oppnevner i dag nasjonalparkstyre som skal forvalte Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernomr?de i Nordland fylke

Dette er et ledd innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunene, fylkeskommunen og Sametinget f?r gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier. Det er sv?rt gledelig at Br?nn?y, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner sammen med Nordland fylkeskommune og Sametinget vil p?ta…
Top