Tag Archives: Anne Rogstad

Flere omr?der enn noen gang kontrollert av NVE i 2010

Flere omr?der enn noen gang kontrollert av NVE i 2010

NVE utvidet i fjor tilsynsvirksomheten til flere omr?der. 105 revisjoner, 485 inspeksjoner og en rekke skrivebordstilsyn avdekket 444 avvik. Et stort antall av disse var knyttet til kraftforsyningsberedskap, milj?krav ved vassdrags- og energianlegg, og nettselskapenes n?ytralitets- og informasjonsplikt. – Tilsynet i 2010 viser at det er n?dvendig…
Top