Tag Archives: Asplan Viaks

Stort potensial for grunnvarme

Stort potensial for grunnvarme

Grunnvarmebaserte varmepumpesystemer kan erstatte mye av oljen og str?mmen som i dag brukes til oppvarming og kj?ling av bygninger. I 2030 vil samlet energibehov til oppvarming og kj?ling av norske bygninger v?re mer enn 50 TWh. Teknisk sett vil det aller meste av dette energibehovet kunne dekkes med grunnvarme, framg?r…
Top