Tag Archives: Brosjyre Sikker

Mattilsynet bestiller risikovurdering av dagens krav til hygienisering i forskrift om organisk gj?dsel

Mattilsynet bestiller risikovurdering av dagens krav til hygienisering i forskrift om organisk gj?dsel

Publisert: 08.10.2010 Sist oppdatert: 08.10.2010 Det europeiske plantevernmiddelprosjektet TOPPS (Train the Operatores to prevent Pollution from Point Sources) har som form?l ? redusere risikoen for forurensning av vann fra punktkilder. Med bakgrunn i tilgjengelig kunnskap om h?ndtering av plantevernmidler, har de utarbeidet informasjonsbrosjyren “Sikker praksis, sikrere beskyttelse av vannet” til brukere av plantevernmidler.…
Top