Tag Archives: Den Drammensbaserte

Norsk teknologisuksess i USA

Norsk teknologisuksess i USA

Oslo, 16. desember 2010 ? Den Drammensbaserte teknologibedriften Eltek Valere har vunnet en stor kontrakt om levering av str?mforsyning til mobilt bredb?nd i amerikanske storbyer. Avtalen, som er inng?tt med en stor amerikansk mobiloperat?r, omfatter leveranse av str?mforsyninger til et stort antall sm?…
Top