Tag Archives: ECHA

? Norge m? ta klimaendringene p? alvor

? Norge m? ta klimaendringene p? alvor

15.11.10 Nedstr?msbrukere, framstillere og import?rer av kjemikalier m? kontrollere at stoffene i kjemikaliene blir registrert i overensstemmelse med kjemikalieregelverket REACH. Stoffer med registreringsfrist 30. november 2010 ? og som ikke blir registrert innen denne fristen ? kan ikke lovlig framstilles, importeres eller brukes i E?S-omr?det…
Top