Tag Archives: Eidsiva Bioenergis

Endret konsesjon for fjernvarmeanlegg p? Gj?vik

Endret konsesjon for fjernvarmeanlegg p? Gj?vik

NVE har gitt Eidsiva Bioenergi AS en revidert tillatelse til ? bygge og drive et 117 MW fjernvarmeanlegg i Gj?vik kommune, Oppland fylke. Konsesjonen inneb?rer etablering av en varmesentral i Kallerudlia 9 istedenfor varmesentral som tidligere meddelt i Kallerudlia 16. Meddelte konsesjon erstatter fjernvarmekonsesjon meddelt Eidsiva Bioenergi AS 25.6.2010.…
Top