Tag Archives: Eli Arnstad

Norske kommuner vil energieffektivisere

Norske kommuner vil energieffektivisere

Enova opplever stor p?gang fra norske kommuner til kurs om energieffektivisering av bygg. Enova starter n? opp en landsomfattende kursserie for norske kommuner, finansiert av KRD, der m?let er ? hjelpe kommunene til ? ta en ledende rolle med ? redusere og legge om energibruken i norske bygg.…
Top