Tag Archives: Eline Orheim

Nasjonalparkstyre for nasjonalparker i Nord-Tr?ndelag oppnevnt i dag

Nasjonalparkstyre for nasjonalparker i Nord-Tr?ndelag oppnevnt i dag

Dette er eit ledd i innf?ringa av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?de. Kommunane og fylkeskommunen f?r gjennom deltaking i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdiar. Det er s?rs gledeleg at Balestrand, F?rde, Gloppen, J?lster, Luster, Sogndal og Stryn kommunar saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune vil ta ansvar med ?…
Top