Tag Archives: Ellen Katrin Enge

Mindre milj?gifter i Mj?sa

Mindre milj?gifter i Mj?sa

29.03.11 De fleste milj?giftsniv?ene i fisk fra Mj?sa viser nedgang fra 2009 til 2010. Bromerte flammehemmere er sterkt redusert fra toppniv?et i 2000. Kvikks?lv g?r derimot ikke ned. Den systematiske overv?kingen av milj?gifter i fisk og dyreplankton i Mj?sa startet i 2003 etter funn av bromerte flammehemmere i ?rret.…
Top