Tag Archives: Enova Enova

Legger til rette for nye energi- og klimatiltak i kommunene

Legger til rette for nye energi- og klimatiltak i kommunene

Enova og KS har undertegnet en revidert samarbeidsavtale om ? utvikle gode energi- og klimaprosjekter i kommunesektoren. M?let med avtalen er ? legge til rette for at kommunene og fylkeskommune kan ta en ledende rolle i arbeidet med ? f? ned energiforbruket og klimagassutslippene.…
Top