Tag Archives: Erik Normann Drevdal

Forskrift om milj?vennlig utforming av energirelaterte produkter trer i kraft

Forskrift om milj?vennlig utforming av energirelaterte produkter trer i kraft

Fra 1. mars i ?r er det forbudt ? produsere og importere forbrukerelektronikk, IKT-utstyr, belysning og hvitevarer som ikke oppfyller minimumskrav til energieffektivitet, til E?S-markedet. Den nye forskriften om milj?vennlig utforming av energirelaterte produkter (?kodesignforskriften) gj?r at det kan stilles krav til produkters energieffektivitet.…
Top