Tag Archives: Flekkefjord Klif

Kaller inn returselskap for EE-avfall til fellesm?te

Kaller inn returselskap for EE-avfall til fellesm?te

Flekkefjord kommune f?r opptil 600 000 kroner i st?tte til milj?unders?kelser i Loja, Grisefjorden, Tj?rsv?gbukta og Lafjorden. Stortinget har vedtatt en ambisi?s plan om opprydding av forurenset sj?bunn i norske fjorder og havner. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har ansvar for at handlingsplanen blir fulgt opp.…
Top