Tag Archives: Havvind Forslag

Auka satsing p? milj? i budsjettet

Auka satsing p? milj? i budsjettet

I rapporten “Havvind ? Forslag til utredningsomr?der” er en rekke interesser langs Norskekysten kartlagt for ? finne omr?der som kan v?re egnet for havbasert vindkraft. Rapporten er laget av en direktoratsgruppe best?ende av Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Kystverket, og Oljedirektoratet, ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat.…
Top