Tag Archives: Helle Gr

For kj?kken og bad ? to nye modeller i Garda-serien

For kj?kken og bad ? to nye modeller i Garda-serien

Bruk av pellets til oppvarming og prosess kan gi lavere energikostnader for norske industribedrifter. Reduserte energikostnader oppn?s f?rst og fremst ved konvertering fra lettolje til pellets. Dette viser en st?rre studie analyseselskapet XRGIA har gjort for Enova. ? Skal vi f?…

Unders?ker behov for skredfarekartlegging i Norge

Enova har gitt 7,8 millioner kroner til videreutbygging av fjernvarmenettet i Moss. Prosjektet kan bidra til ? redusere de ?rlige CO2-utslippene med 3600 tonn. Det er Bio Varme AS som f?r tilskuddet fra Enova. Prosjektet som avsluttes i 2012, omfatter byggingen av en 3,3 kilometer lang fjernvarmetrasé i sentrumsomr?det…
Top